Október 4-én az aradi vértanúkra emlékeztünk Margonyán, Dessewffy Arisztid tábornok sírboltjánál.
Dessewffy Arisztid az Abaúj vármegyei Csákányban született, nemesi család sarjaként. Tanulmányait Kassán és Eperjesen végezte. 20 évig szolgált a császári hadseregben, majd kapitányi rangban nyugalomba vonult.
A szabadságharc új fordulatot vitt az életébe. A kassai és a tarcali ütközetek után ezredessé, a váci csatában tanúsított hősiességéért a lovashadosztály parancsnokává, később a IX. hadtest tábornokává nevezték ki. Végül 1849 szeptember 26-án 12 társával kötél általi halálra ítélték. Barátja Lichtenstein herceg közbenjárására az ítéletet golyó általi halálra enyhítették, melyet október 6.-án Aradon végre is hajtottak. 1850-ben a család margonyai birtokán helyezték végső nyugalomba.
Kassáról minden évben tiszteletadásunk jeléül autóbusz indul Margonyára./ Az autóbusz 9 órakor indult a Thália Színház elől./
A megemlékezés narrátora Kolár Péter, a kassai Csemadok elnöke volt.
Az ünnepi beszédet Dr Hörcsik Richárd Sárospatak polgármestere tartotta.
A sírboltnál Szerencsés János, a Magyar Köztársaság kassai főkonzulja és Köteles László, az MKP parlamenti képviselője emlékezett az 1848-as eseményekre.
Ezt követően a megemlékezés koszorúit a Dessewfy család, a Magyar Köztársaság kassai főkonzulja, Margonya jelenlegi és volt polgármestere, és a kassai magyar szervezetek helyezték a sírboltra.
Az ünnepséget szavalatok és a Kassai Magyar Református énekkar fellépése tette színesebbé.

Felvidék Ma, SZAKC Kassa, SV