Honlapunk „Beszéljük meg” rovata vendége volt Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke. Mézes Rudolf tagja a szlovákiai magyar szervezetek Központi Koordinációs Tanácsának is, mely a szlovákiai magyar iskolaügy elleni támadások elleni védelmet próbálja irányítani. Olvasóink kérdései alapján készült vele az alább olvasható interjú.

Oktatásügy

Kezdjük egy aktuális témával. Mi az SZMSZSZ álláspontja a honismeretikönyv-botrányban? Lesz tiltakozó akció, vagy ezt is lenyeljük? Az SZMSZSZ talán szervezhetne egy gyűjtést, amelyen begyűjtik azt az ominózus „honismereti” tankönyvet, és valamilyen látványos formában (máglya) elégeti őket…

– Véleményem szerint itt csak egy nagy figyelemfelkeltő megmozdulásnak van értelme, amire odafigyel Európa. A máglyán elégetés jó ötlet, úgysem használható másra. Bár nem vagyok róla meggyőződve, hogy maradt még ennyi kurázsi a felvidéki magyarságban… A Honismereti tankönyv első részének ilyen jellegű „megbicskázását” az SZMSZSZ országos vezetése és én is messzemenően elítéljük. A Központi Koordinációs Tanács ajánlását tudom ezen a helyen is megismételni (lásd ITT), és mint mindig az egységes kiállásunk mellett teszem le a voksot azzal a megjegyzéssel, hogy sorsunk irányítását keményebben kell saját kezünkbe venni.

Rengeteg energiát fektet a szülői szövetség működtetésére. A magyar iskolákból pedig fogyóban a gyerek. Miben látja a megoldást? Egyáltalán van megoldás?

– Amint azt a népszámlálási adatokból is láthatjuk Európa, de főleg Közép-Európa országaiban a lakosság száma az utóbbi években, ha nagymértékben nem is, de csökken. Ezzel együtt természetesen csökken a magyarok száma is. Sajnálatos tény, de a számok azt mutatják, hogy országunkban a magyarság száma az összlakossághoz viszonyítva jelentősebb mértékben, arányban csökkent

Ez a számarány Szlovákia magyarok által lakott részein a magyarság, tehát a mi oldalunkról nézve nem mondható rózsásnak. Amint az a kérdésben is megállapítást nyert, és ezt mutatják a napokban a felvidéki magyar sajtóban megjelent elemzések is, néhány régiót, települést leszámítva egyre nagyobb mértékben nő az olyan kisiskolások száma, akiket a szülők nem magyar iskolába íratnak. Ez a folyamat szerintem csak minőségi munkával, és a magyar társadalmi, civil szerveződések életét irányítók szoros összefogásával, együttműködésével lassítható, esetleg megállítható, visszafordítható. Fontos az elért eredmények bemutatása. Többet kell szólnunk hangosan a sikerekről, és természetesen összefogva többet tenni a hiányosságok kiküszöbölése érdekében.

Egy székházban van a Pázmány Péter Alapítvány, a Szülői Szövetség és a Pedagógusszövetség. Miért éppen Galántán van ez, nem csak az épületek, hanem a vezető személyek is (Zsille-Mézes-Pék)?

Egy kis pontosítás. Az SZMPSZ országos elnökének, a Galánta-Vágsellyei Járási Bizottságának és a Pázmány Péter Alapítványak az irodái valóban egy helyen, a Csemadok Galántai Alapszervezet székházának az udvarán felépített épületben találhatók. Itt nyert elhelyezést az MKP járási irodája, a Fórum Intézet galántai központja és a Csemadok székházában található az SZAKC területi irodája mellett Rózsa Ernő ügyvédi irodája is.

Őszintén reméljük, hogy a legnagyobb elnyomásunk idején 1995-ben 1,- Sk-ért vásárolt épület és a hozzá tartozó telek teljes felújítása, beépítése után Mátyusföld magyar jellegű intézményei, a parlamenti képviselőink irodái mind békésen egy fedél alatt működhetnek majd a velünk együtt gondolkodó vállalkozói, fejlesztési központokkal.

A személyek és a helyszín egybeesése lehet véletlen is, de szerintem más eredői is vannak. Pék Lászlóval együtt Taksonyból indultunk és jelenleg is ezen a településen élünk. A taksonyi kisiskolában ugyanaz az egykori krónikás, Szakács István volt a magyar-történelem szakos tanárunk, majd Galántán a Csemadok egyik járási és országos vezetője Sipos Béla folytatta ezt a tevékenységet és az alapiskola után a Kassai Ipari (Pék László), valamint a Galántai Gimnázium elvégzése után újból ott voltunk a 60-as évek végén falunkban a „Taksony” klub létrehozásánál, később a Csemadok és az ifjúsági szervezet által megvalósított országos hírű rendezvények irányítóinak az élén, a Csemadok Galántai Területi Választmányában.
Az SzMSzSz élére 1997-ben kerültem az Alakuló Közgyűlésen. Pék László 2002-ben lett az SzMPSz országos elnöke. Zsille Béla, – akibe a magyarságtudatot a nemeskajali AI csemadokos igazgatója, Székely Jenő kezdte oltani, és aki ugyancsak a galántai alapiskola igazgatójának, Sipos Bélának, majd a Galántai Gimnázium tanárának, Pukkai Lászlónak köszönheti magyar irodalmi és történelmi ismereteit – 2004 áprilisában Pék László kuratóriumi elnök javaslatára lett az alapítvány igazgatója.

Az 1995-98-as időszakban nemcsak régiónkban, hanem országos viszonylatban is indíttatásunknak megfelelően igyekeztünk helytállni. Hogy ezt milyen módon tettük annak elbírálását a kérdezőre és olvasóra bízom.

Az oktatási-nevelési támogatások körül nagyon sok vita volt, de kevés konkrétumot tudunk. Az elmúlt évben mekkora összeget kaptak összesen a szlovákiai magyar szülők, illetve az iskolák? Hány szülői alapszervezet pályázott? Mi várható idén? Mikor írják ki a pályázatot és milyen célokra? Milyen az együttműködésük a pedagógusszövetséggel, a Pázmány Péter Alapítvánnyal és a szlovák szülők szövetségével?

– Tudtommal a vitához partnerek kellenek, s ahhoz, hogy a vita eredményes legyen, az esetleges vitázóknak hasonló teret kellene hogy kapjanak. Ez a kérdés alapját is képező, a tavasz folyamán az oktatási-nevelési támogatás kapcsán kialakult véleménynyilvánítás sajnos, ha vita volt, enyhén fogalmazva egyoldalú vita volt. Annak ellenére, hogy a most felsorolásra kerülő adatok a vitát szítók mindegyikének a birtokában voltak többszöri kérésünk, kérésem ellenére a nyomtatott sajtóban nem láttak napvilágot, holott azokat nem egy esetben írásban is elküldtük.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló, közismert nevén a státustörvény által meghatározott oktatási-nevelési támogatás Szlovákiában a szlovák és a magyar kormány között 2003 decemberében született együttműködési megállapodás alapján jut el a közreműködők az SZMPSZ és az SZMSZSZ által létrehozott Pázmány Péter Alapítvány és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének közreműködésével.

A hatályos törvény alapján az elmúlt tanévben 299 alapiskola (34.598 diák) és 73 középiskola (15.658 diák) mellett működő SZMSZSZ alapszervezet és 233 egyetemista pályázatát bírálta el pozitívan a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma és a pályázókhoz összesen 151.455.887,- Sk lett eljuttatva. (A pályázó szervezetek száma ebben az évben is hasonló volt.)

A 2006/2007-es tanévben a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszervezetei az oktatási-nevelési támogatást a pályázati felhívásnak megfelelően a következő pályázati célok megvalósítására használták fel:
30,30 % – tankönyvek, szépirodalmi művek
13,31 % – tanszerek, tansegédeszköz
5,49 % – kulturális rendezvények látogatása
17,21 % – identitásmegőrző célú tanulmányi kirándulás
21,6 % – ballagással kapcsolatos kiadások, tornaruha, szakmunkásképző és szakiskolák munkaruhára és különböző segédeszközökre
12,09 % – a sokat emlegetett szociális kiadások (váltópapucs, ruházati cikk, iskolatáska ebből 2,48% higiéniai szerekre)

A Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriuma az elmúlt évben, folytatva az előző évek hagyományait az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tétele érdekében, a kuratórium minden tagjának jóváhagyásával a következő ún. kispályázatokat hirdette meg és biztosította a pályázóknak az anyagiakat az alább felsorolt nagyságban:

– 1 200 000,- Sk összegben iskolabusz vásárláshoz való hozzájárulás
– 150 000,- Sk összegben szakmai napok szervezése
– 400 000,- Sk összegben a művészeti kulturális csoportok működésének támogatása
– 760 000,- Sk összegben lettek támogatva az oktatási-nevelési támogatás megvalósításával kapcsolatban benyújtott pályázatok.
– 750.000,- Sk az SzMPSz országos és regionális irodái munkatársai részére
– 2.000.000,- Sk az SzMPSz épület vásárlásra
– 1.000.000,- Sk az SzMPSz működési költségei
– 1.000.000,- Sk az SzMSzSz működési költségei

A jelenleg folyó évben eddig már a következő kispályázati felhívások láttak napvilágot:
– 1 300 000,- Sk összegben iskolabusz vásárláshoz való hozzájárulás
– 500 000,- Sk összegben a művészeti kulturális csoportok működésének támogatása
– 150 000,- Sk összegben szakmai napok szervezése.

Hamarosan kiírásra kerül:
– 500 000,- Sk összegben diákversenyek szervezésével kapcsolatos kiadások
– 500 000,- Sk összegben szakmai programok biztosítása
– 400 000,- Sk összegben az óvodáknak a beiratkozási programra
– 750.000,- Sk összegben az oktatási-nevelési támogatás megvalósításával kapcsolatos pályázatokra.
– 750.000,- Sk az SzMPSz országos és regionális irodái munkatársai részére
– 1.000.000,- Sk az SzMPSz működési költségei
– 1.000.000,- Sk az SzMSzSz működési költségei

Jelenleg folyik az ezévi pályázati kiírások elszámolása és szeretnénk, ha a hatályos törvényeknek megfelelő következő pályázati kiírás a legutóbbi felhíváshoz hasonlóan az év legelején napvilágot látna és elsősorban szeretnénk elkerülni az ez év eleji félreértéseket, félremagyarázásokat, amihez feltétlenül szükség van a Pázmány Péter Alapítványban helyet foglaló két szövetség az SzMPSz és az SzMSzSz képviselőink egységes fellépésére, kiállására. A vitás kérdések a kuratóriumon belül és ne a sajtóban legyenek megoldva. Az együttműködés reményében hívtuk az év elején sorra került és várjuk az elkövetkező napokban sorra kerülő területi, regionális tanácskozásainkra az SzMPSz országos, regionális és helyi képviselőit.

Az ülések időpontjai:
IX.25. – Fülek-Losonc
X. 13. – Rimaszombat-Tornalja
X.14. – Ipolybalog
X.15. – Dunaszerdahely, Szepsi-Kassa
X.16. – Nyitra, Királhelmec-Nagykapos
X.17. – Rozsnyó
X.20. – Komárom
X.21. – Galánta-Vágsellye
X.22. – Léva-Ipolyság-Zselíz
X.23. – Érsekújvár-Párkány
X.24. – Pozsony-Szenc

A Via Nova ICS újra elindítja a beiratkozási körutat, mi a véleménye erről? Idén második alkalommal lesz, de ez kis hazánkban már eleve pozitív, hogy egy ilyen kísérlet az első után nem fulladt be…

– A Via Nova ICS Beíratkozási körútját hasznosnak és fontosnak tartom. Őszintén remélem, hogy szorosabb együttműködéssel még hatékonyabbá, sikeresebbé lehet tenni. Az együttműködés kiépítésére javaslom, hogy az SzMSzSz területi tanácskozásain, majd nov. 22-i V. Országos Közgyűlésén vegyenek részt a program egyes országos és regionális szervezői. Annak örülnék a legjobban, ha nem egymás mellett párhuzamosan haladnánk, hanem ha lehet ezek a párhuzamosok minél előbb találkoznának és egymást erősítve haladnának előre.

Csemadok

Jövőre lesz 60 éves a Csemadok, Ön a Csemadok alelnöke ként hogyan látja a múltat és a jövőt? Elégedett a Csemadok aktivitásával? Min változtatna?

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetségnek a Csemadoknak több mint három évtizede vagyok aktív tagja, dolgozója, helyi regionális és országos tisztségviselője. Ezalatt az idő alatt rengeteg jót, itt-ott rosszat is megéltem, tapasztaltam. Kulturális szövetségünk sokrétű tevékenységébe aki akar az bármikor bekapcsolódhat. Nyitottak az ajtók és mindenkit tárt karokkal várunk. Aki akar az sokat tehet népi, nemzeti kultúránk, kulturális értékeink őrzése, ápolása, fejlesztése, továbbadása terén.

A 60. évforduló kapcsán a szervezet az emlékek felelevenítésének, a csodálatos élmények újra élésének köszönhetően minden bizonnyal feltöltődhet, újraéledhet ott, azokon a helyeken, ahol már sokszor mindent veszni látnak, vélnek. Az őszi országos ünnepséget a területi megemlékezések sora követi, majd az alapszervezetek helyi szintű megemlékezései kerülnek sorra. A maga módján mindenki méltó módon akar emlékezni, ünnepelni, és ahogy az ünnepet megelőzően úgy az ünnepek után is a munkával teli hétköznapok következnek. A különböző rendezvények szervezése, előkészítése, az együttesek, a művészeti csoportok próbáinak százai ezrei, melyek alatt sokszor elfáradunk, de többször feltöltődünk, megújulunk. Ehhez a munkához természetesen az erkölcsi kitartás és erő mellett óriási anyagiakra is szükség van.

Sajnos, egyelőre csak elméleti kérdés: Mire költené a Csemadok egy hirtelen jött, nagy anyagi összegű támogatást?

– Ennek rengeteg helye lenne. A központi és a területi irodák személyi állományának erősítése, technikai felszereltségének biztosítása, központi lap létrehozása, szakmai képzések beindítása, intenzívebbé, hatékonyabbá tétele, az alapszervezetek és az egyes művészeti csoportok munkájának hatékonyabb erkölcsi, anyagi, szakmai segítése, országos szintű együttesek, intézmények létrehozása, működtetése. Szövetségünk programja olvasható honlapunkon (www.csemadok.sk).

Ön a Szövetség a Közös Célokért elnöke is egyben. Biztosított a szervezet működésének jövője? Beleértve a Felvidék Ma hírportált is…

– A „Státustörvény” célkitűzéseinek, feladatainak és az SZAKC –ot létrehozó szervezetek segítsésére alakult Társulást az induláskor egész Kárpát-medence irigyelte. Természetesen annak örülnék a legjobban, ha az induláskor tapasztalt segítség elsősorban anyagi téren továbbra is biztosítva volna és nem a létrehozóknak lenne ez a feladata, gondja, problémája. Hasznos, hogy olyan feladatok elvégzését is tudja vállalni az irodahálózat, amelyet más szervezet küldetéséből, egyéb feladataiból eredően nem végezhet el. Őszintén remélem, hogy a Társulás és a területi irodák, valamint a Felvidék Ma hírportál jövője megnyugtatóbban lesz biztosítva.

Magánélet

Mi a legkedvesebb időtöltése szabadidejében?

– Ha a felsorolt feladatok elvégzése mellett sikerül szabad időt találni, azt nagyon szívesen fordítom új vidékek megismerésére, új ismeretek szerzésére. Szeretem a sportot, annak minden ágazatát, s ha már a művelésére nem, legalább a közvetítések megtekintésére próbálok időt találni. Örülök a szép színházi estéknek, jó filmeknek, szeretem a könyveket, bár olvasásra egyre kevesebb idő marad és örülök a különböző baráti összejöveteleknek.

A sok tisztség és aktivitás mellett hogyan sikerül időt szentelnie családjára?

– A társadalom alapja a család. Tanulmányaikat külföldön folytatott gyermekeim, idősebbik lányom és fiam itthon próbálnak boldogulást szerezni és kisebbik lányom külföldi tanulmányai mellett szintén itthon dolgozik. Feleségem a munkavégzésben legnagyobb támaszom, és nagymértékben segíti az egyes feladatok megvalósítását.

– Felvidék Ma –