Miután az oktatási minisztérium “jóvoltából” újabb “hibridtankönyv” jelent meg a szlovákiai magyar iskolákban, az MKP nyilatkozatban tiltakozott ez ellen:

“Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes és Ján Mikolaj oktatási miniszter a magyar nyelven kiadott tankönyvekkel kapcsolatos kijelentéseikben félretájékoztatja a nyilvánosságot.  Amikor azt magyarázzák, hogy miért kellene a tankönyvekben a földrajzi nevek megnevezése során először szlovák nyelven feltüntetni a szövegben a földrajzi neveket, az államnyelvről szóló törvényre hivatkoznak. Az államnyelvről szóló törvény 1. paragrafusának 4. bekezdése azonban kimondja: „A törvény nem szabályozza a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvhasználatát. Ezeknek a nyelveknek a használatáról külön törvények rendelkeznek.” A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája viszont egyértelműen beszél a tagállamok kötelezettségéről, miszerint azoknak lehetővé kell tenniük, illetőleg támogatniuk kell „a hagyományos helységnevek használatát vagy átvételét a regionális és kisebbségi nyelveken – indokolt esetben a hivatalos nyelvben használt kifejezés feltüntetésével együtt”. Dušan Čaplovič javaslata tehát miszerint először államnyelven s utána zárójelben a kisebbségek nyelvén kell feltüntetni a földrajzi neveket, nem old meg semmit: a javaslata értelmében leírt mondat ugyanolyan keveréknyelven íródott értelmetlen mondat marad.

Az MKP szerint a status quo betartása ezen a területen is összhangban van a szakmai követelményekkel: miszerint a földrajzi neveket a szlováktól eltérő nyelven íródott szövegben a tanítatás nyelvén kell feltüntetni, és meg kell találni a szlovák nyelvű kifejezés feltüntetésének a megfelelő módját olyképpen, hogy közben ne sérüljön a tanítási nyelv szerkezete és annak jellemzői se. Ez végeredményben összhangban van a józan ész diktálta követelményekkel is. Az MKP ezért elutasítja Dušan Čaplovič átgondolatlan javaslatát, és ragaszkodik annak az állapotnak a megtartásához, amely erre a területre 88 éven keresztül érvényes volt.

A helyzetet csak tovább rontja az a tény, hogy ezekben a napokban a magyar tannyelvű iskolákba újabb nyolcadikosoknak szánt történelemkönyv érkezett, amely ugyanolyan keveréknyelven íródott, mint a negyedikesek honismereti könyve. A Magyar Koalíció Pártja a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának ezt a lépését egyértelmű provokációnak tartja. Az MKP a civil és a szakmai szervezetekkel együttműködve további aktivitásokat fog kifejteni idehaza és külföldön egyaránt az oktatási minisztérium eme őrületes ténykedésének megállítása érdekében.” – áll az MKP sajtóosztályának nyilatkozatában.

– Felvidék ma, mkp.sk –