A közoktatási törvény módosítását javasolja a Magyar Koalíció Pártja a negyedikes honismereti tankönyvvel kapcsolatos helyzet miatt.

A Berényi József és Szigeti László parlamenti képviselők által benyújtott törvényjavaslat azt indítványozza, hogy az Oktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott, a nemzeti kisebbségek számára készült tankönyvekben, oktatási szövegekben és munkafüzetekben a földrajzi neveket a a nemzeti kisebbség nyelvén tüntessék fel. Az MKP-javaslatot a törvényhozás október 21-én kezdődő ülésszakán vitatná meg.

A szlovák földrajzi nevek tankönyvbeli kizárólagos használata ugyanis megsérti a kisebbségi status quot. Erről a problémáról már a szlovák nagykövet, Juraj Migaš is beszélt Göncz Kingával, akit az elmúlt héten csütörtökön hívattak be külügyminisztériumba.

Ján Mikolaj iskolaügyi miniszter a botránnyal kapcsolatban úgy reagált, hogy azt a törvényt alkalmazták a tankönyveknél, amelyik kimondja, hogy a földrajzi neveket eredeti megnevezésükben kell használni. Engedélyt adtunk arra, hogy az idegen neveket zárójelben használhassák. Szerinte a kiadók feladata, hogy azt betartják-e vagy sem. Ugyanakkor kizárta annak a lehetőségét, hogy olyan új tankönyveket adjanak ki, amelyek a kétnyelvű megnevezéseket utólagosan oldanák meg.

Felvidék Ma, Pátria, sk