Nyitra Megye Önkormányzata október 20-án tartotta soron következő ülését, amelyen a megyei költésgvetéssel és az iskolatanácsok kibővítésével is foglalkoztak a képviselők.

Az elmúlt időszak költségvetéséről a megyei hivatal tartott beszámolót. A bevételek területén a teljesítés 41,46 %, ami az elvárt eredményektől távol esik. Forró László, megyei képviselő a következőkről tájékoztatta honlapunkat: „Ezen a területen két tényező a meghatározó. Az egyik a megye felesleges vagyonának eladásából származó bevételek alacsony szintje, valamint az útadóból származó bevételcsökkenés, mivel a módosult törvény alapján a kocsitulajdonosok csak az év elteltével, 2009. január 31-hez fognak adózni. Ebből kifolyólag a megyei önkormányzatnak 161 millió adókiesése van. Legjobban a megyei intézmények teljesítettek, melyek minden területen 50 sőt 60 % felett teljesítették tervezett bevételeiket. A fizikai személyek által befizetett adók terén a teljesítés 50 % feletti. Összehasonlítva ezt az időszakot a tavalyi év hasonló időszakával, havi lebontásban majdnem minden esetben az idei év gyengébb.“
A kiadások területén a teljesítés 44,39 % , viszont ez nem vonatkozik az egészségügyre, ahol szintén alacsony a teljesítés. A legalcsonyabbak a beruházásokra fordított pénzek, mivel ez nem érte el az 5 %-ot sem. „Igaz, hogy elvárások voltak az EU-pályázatokra, de azt mindenki tudja, hogy az illetékes minisztériumok Nyitra megyéről szinte teljesen megfeledkeztek, annak ellenére, hogy csak az oktatási intézmények 26 projektjét fogadták el. Sem a magyar, sem a szlovák iskolák nem sikeresek.“ – tette hozzá Forró. A beruházások finanszírozását a megye három forrásból tervezte: saját bevételeiből, köcsönből és EU-támogatásokból. A felvett kölcsönt a megye az úthálózat (másod- és harmadosztályú utak) felújítására szánja.
A képviselő-testület jóváhagyta a Farkas Iván képviselő által benyújtott anyagot, az ipolyviski bekötőút építési előkészületeiről. Az Ipolyon áthaladó hídra nem vezet bekötőút, így a közlekedés korlátozott. EU-forrásból valósítják meg az útépítést, amely a megyét 5 %-os önrésszel terheli. Ez a projekt a határon átnyúló kapcsolatokról, a Szlovák és Magyar Köztársaság közös beruházásáról is szól, amely elősegíti az érintett térség gyors fejlődését, és további munkalehetőségeket biztosít az ott élők számára.
Napirendre került az iskolatanácsok kibővítése is további két személlyel. „A törvény a megyei fenntartású iskolákban megszüntette a községi képviselő és az iskolatanács tagjának a mandátumát, akit valamelyik iskolával együtt dolgozó cég javasolt. Ezekre a helyekre a törvény értelmében a megye jogosult delegálni tagokat. Sajnos ennek a pontnak a tárgyalása során a SzK és az MKP frakciója között nem volt egyetértés. A SzK minden járásban elfoglalta a helyeket, és az MKP-nak csak néhány iskolában hagyott helyet. Ezért egyeztetést kértünk, olyan értelemben, hogy azokban az iskolákban, ahol magyar tanítási nyelvű osztályok is vannak, az egyik helyre az MKP javasolhasson tagot. Viszonylag könnyen született egyezség, az érsekújvári járást kivéve. Végül abban állapodtunk meg, hogy az érsekújvári járás területén működő kétnyelvű középiskolákba: Udvardi Szakközépiskola, Közös Igazgatóságú Középiskola, Egészségügyi Középiskola és az Építőipari Szakmukásképző iskolatanácsaiba nem hagytuk jóvá senki jelölését.“ – mondta Forró László. Ezzel a határozattal a képviselő-testület tárgyalóasztal mögé kényszerítette a járás SzK és MKP-s képviselőit, hogy egyezzenek meg. Ehhez hozzájárultak a SzK más járásbeli képviselői is.

Felvidék Ma, ba