Nyugat nem csupán egy folyóirat címe. Egy korszak jelölője is, mely számos vonatkozásban mindmáig meghatározza irodalmunk szerkezetét, kulturális tájékozódásunkat. Schein Gábor kötete a huszadik századi polgári humanizmus eszmekörébe illeszkedő kulturális minták nyelvi, önszemléleti határait igyekszik „feltérképezni”. Esettanulmányaival arra keresi a választ, hogy olyan történeti tapasztalatok birtokában, melyek kikezdik ezeket a mintákat, miképpen őrizhető meg e hagyomány termékeny, nyitott folytatásának lehetősége. Határkérdésekről van tehát szó, melyek átgondolása során tudatosodhat bennünk, hogy a tradíciók folytatása mindig azok átalakítását, szélsőségesen, mégis pontosabban fogalmazva: azok elárulását jelenti.
Kiadta a Kalligram.