Anna Belousovová, a Szlovák Nemzeti Párt alelnöke és Martin Fronc, a Kereszténydemokrata Mozgalom tagja, egykori oktatási miniszter voltak a TA3 esti vitaműsorának vendégei vasárnap este. Az aktuális magyar-szlovák vita volt a műsor fő témája.

A nemzetiek alelnöke a tőle megszokott módon heves indulatokkal támadta a Magyar Koalíció Pártját, annak elnökét, Csáky Pált, a magyar kormányt és főleg Göncz Kinga külügyminisztert.
Többek között hangsúlyozta, hogy az MKP politikusainak tudomásul kellene venniük, hogy Szlovákia a hazájuk és ennek szellemében kellene viselkedniük. A vitaműsorban elmondta azt is, hogy a szlovákiai magyaroknak csak szlovákul van esélyük az érvényesülésre, főleg a komáromi Selye János Egyetem kapcsán hangsúlyozta ezt. A Honismereti könyvek körül kirobbant ügy kapcsán ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy az itt élő kisebbségeknek Szlovákia a hazájuk és mindenkinek meg kell tanulnia az állam nyelvét. A magyar kormánynak pedig azt üzente, hogy tudatosítsák, hogy Szlovákia magyarok lakta része nem Felvidék, még ha szeretik is ezt a kifejezést használni. Egy szuverén állam belügyeibe ne szóljanak bele.

Martin Fronc békülékenyebb hangnemben állt hozzá a kérdésekhez. Kifejtette, hogy mindenképp a két kormányfőnek, Ficonak és Gyurcsánynak találkoznia kellene, amelynek nem szabad formálisnak lennie, hanem a valós problémákról kell, hogy szóljon. A tankönyvekben szereplő csak szlovákul megjelenő földrajzi neveket feleslegesnek tartotta, szerinte az egyes magyar nevek zárójelbe tett szlovák megfelelői elegendőek lettek volna. Ugyancsak figyelmeztette vitapartnerét, hogy a komáromi magyar egyetem a szlovák jogszabályok alapján jött létre és annak működését az oktatási miniszter ellenőrizheti, aki jelenleg a Szlovák Nemzeti Pártból való. A problémák megoldását hangsúlyozta és szerinte felesleges Brüsszelt belevonni a szlovák-magyar viták orvoslásába.

Felvidék Ma