Újabb botrányos, szlovák helységnevekkel teletűzdelt magyar tankönyvet akar a szlovák oktatási tárca rákényszeríteni a szlovák iskolákra. Az Magyar Koalíció Pártja provokációnak tartja a lépést.

A szlovák-magyar keveréknyelven írt, kilencedikesek számára készült történelmi olvasókönyvből a héten elsőnek a nagykaposi magyar iskola kapott 60 példányt. A kötet szövegéből a pozsonyi Új Szó szemelvényeket is közöl. A könyvben a szlovákiai magyar települések megnevezései szinte kizárólag szlovákul szerepelnek.

A szlovákiai magyar iskolák a héten küldték vissza az oktatási miniszternek az elmúlt hetekben megjelent honismereti tankönyvet – amelyben ugyancsak elvétve fordulnak elő magyar településnevek -, így jelezve, hogy nem kérnek belőle, a magyar iskolákban magyar nyelven írott tankönyvekből akarnak tanulni.

A történelemkönyvet ugyanaz a tankönyvkiadó, az Orbis Pictus Istropolitana jegyzi, amelyik a negyedik osztályos magyar gyerekek számára készült, korábban már botrányt kavart honismeretit. Stanislav Madarás, a kiadó igazgatója az Új Szónak jelezte, hogy a könyvet, ilyen formában, az oktatási tárcát felügyelő Szlovák Nemzeti Párt akaratának megfelelően adták ki.

A Magyar Koalíció Pártja pénteki állásfoglalása szerint Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes és Ján Mikolaj oktatási miniszter a magyar nyelven kiadott tankönyvekkel kapcsolatos kijelentéseikben félretájékoztatja a nyilvánosságot.

Az MKP szerint a status quo betartása ezen a területen is összhangban van a szakmai követelményekkel: eszerint a földrajzi neveket a szlováktól eltérő nyelven íródott szövegben a tanítás nyelvén kell feltüntetni, és meg kell találni a szlovák nyelvű kifejezés feltüntetésének a megfelelő módját olyképpen, hogy közben ne sérüljön a tanítási nyelv szerkezete és annak jellemzői se.

Ez végeredményben összhangban van a józan ész diktálta követelményekkel is. Az MKP ragaszkodik annak az állapotnak a megtartásához, amely erre a területre 88 éven keresztül érvényes volt.

Az új történelmi olvasókönyv megjelenését a Magyar Koalíció Pártja a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának ezt a lépését egyértelmű provokációnak tartja. “Az MKP a civil és a szakmai szervezetekkel együttműködve további aktivitásokat fog kifejteni idehaza és külföldön egyaránt az oktatási minisztérium eme őrületes ténykedésének megállítása érdekében” – olvasható szó szerint az MKP hivatalos nyilatkozatában.

inforadio/Protics János