Lelki napra buzdította a Mária Légió „Bűnösök menedéke” zselízi kúriája a környező falvak híveit, ami 2008. október 11-én Farnadon és Nyíren valósult meg. Ezt a lelki napot a Biblia és Szent Pál éve kapcsán éppen azért  szerveztük meg Farnadon, mert a templom egyik védőszentje Szent Pál apostol is.

Nem mindenki képes e szent évben Rómába zarándokolni. Ide pedig annak reményében jöttünk Zselízről, Nyírről, Szőgyénből, Nagysallóból, Léváról és Zsemlérről is, hogy búcsút nyerjünk.
A zarándoklat a farnadi Szent Péter és Szent Pál- plébániatemplomban rózsafüzérrel, gyóntatással és szentmisével kezdődött. Talán még soha nem hangzott Szent Pál szava annyira megragadóan, mint ma, amikor a lelki sivárság korát éljük, s a szívek a hajsza korszakában elhanyagoltak. Mindennapos megtérésekre van szükségünk. Meg kell találnunk életünk értelmét az üdvösség felé vezető úton. A tövisek sokszor bennünk vannak, ami akadályozza kapcsolatunkat Istennel. Az ima, az elmélkedés nem csupán lehetőségek, hanem az egyház valósága, ma jobban, mint valaha. Hiteles hirdetőivé válni az evangéliumnak, annak megélése segít a hitelesség bizonyítására. A feltámadásban való hitünk megtérésünk záloga. Ha engedjünk magunkban megtestesülni az Igét, új emberré formálódunk és alkalmasabbá válunk a közvetítésre. Jó példával vezessük a másik embert Istenhez!
Galgóczi Rudolf esperes úr prédikációja mindenkit mélyen megérintett, meghívott, hogy általunk mások felé is kibontakozzon.
Programunk a szomszédos Nyíren folytatódott. A község polgármestere és a helybeli hívek ebédet készítettek a zarándokcsoportnak. Ezt követően a Szentföldről néztünk meg egy összeállítást, majd Galgóczi Rudolf esperes úr elmélkedő előadását hallgattuk meg. Szent Pál lelkes, erőszakos, üldöző emberből bátor és lelkes apostol lett. „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok.!” – gyengeségeinket is adjuk Isten kezébe az effezusiakhoz hasonlóan. Ne hanyagoljuk el Istennel való kapcsolatunkat! Pál a Szentlélek hatásával hirdette az evangéliumot és a tanítást. Mindenki egy testbe tartozik, aki elfogadja Krisztust. Keressük Krisztus igazságát! Minden tagnak rendeltetése van, szükségünk van egymásra. Isten minden embert hív, hogy őt szeresse. Minden világi, aki meg van keresztelve, magában hordozza az általános papságot. Gyógyulást a bűnbánat által nyerünk. A szenvedés egyesít Istennel, nemesíti a lelket. Mária átölel és megerősít, hogy szenvedéseinket Krisztus áldozataként tudjuk felfogni.
Az előadást filmvetítés követte. A Fatima csodája című film is erősítette a nap szándékának megvalósulását: megtérni és megengedni az Isten kegyelmének, hogy kifejtse rajtunk hatását.
Ezek után igazi keresztény zarándokok jámborságával indultunk körmenettel a Nepomuki Szent János-templomba, amelyet rendhagyóan, a szokásosnál eltérően a virágokon kívül, hálaadásképpen a föld termésének legszebbje ékesítette. A Oltáriszentségben jelenlévő Úr előtt elmélkedtünk és a kapott nap kegyelmeiért adtunk hálát. Útravalóul részesültünk a szentségi áldásban.
Lelkiekben feltöltődve tértünk haza családjainkhoz, hogy megújult erővel éljük meg a hétköznapok nehézségeit.
„A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek.” – írja Szent Pál a korintusiaknak írt második levelében.
Szent Pállal hasonuljunk mi is mint jobban Krisztushoz!

Belák Klára, Pázmaneum