A szlovák kormány a Felvidék után a Kárpát-medencének is hadat üzent – legalábbis e kifejezések használatával kapcsolatban. A Belügyminisztérium csak azért nem jegyzett be egy polgári társulást, mert annak alapszabályában szerepel a Kárpát-medence kifejezés, ami a belügyi tárca szerint veszélyezteti Szlovákia integrációját!

Az Új Szó napilap mai száma címoldalon számol be erről a döbbenetes esetről. Egy hagyományőrző csoport kívánta társulásként bejegyezni magát a Belügyminisztériumban. A társulás tevékenységi körébe az alapszabály-tervezet szerint “a Kárpát-medencében élő nemzetek szellemi, kulturális és tárgyi értékeinek megőrzése” is lenne. Ám a Belügyminisztérium válasza: “…figyelmeztetjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság területén csak egy nemzet él, mégpedig a szlovák nemzet. Szlovákia egy részének Kárpát-medence névvel való jelölése a Szlovák Köztársaság területi egysége szempontjából elfogadhatatlan”.

Nem vitás, a Belügyminisztérium szégyenletes és minden jogi alapot nélkülöző döntése ugyanannak a magyarellenes hadjáratnak a része, melynek már a parlamentben is volt egy felvonása, amikor határozatban ítélték el a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának működését.
A napjainkban kiújuló szlovák-magyar feszültség egyik fő kiváltó oka pedig az, hogy a magyar tankönyvkiadásban alkalmaz diktatúrát a szlovák oktatásügyi minisztérium, oly módon, hogy a földrajzi nevek használatát a helyesírási szabályokkal ellentétben akarja alkalmazni.
A Felvidék kifejezés ellen a szlovák nacionalista erők már régen tiltakoznak, most ezt a Kárpát-medencére is kiterjesztették.

– Felvidék Ma –