Az alábbiakban Dr. Schmitt Pál felszólalását olvashatják az Európai Parlament plenáris ülésén, Strasbourgban, 2008. november 17-én, amelyen a dunaszerdahelyi rendőrattakról számolt be képviselőtársainak.

Tisztelt Elnök úr!

Két héttel ezelőtt a szlovák rendőrség brutálisan és indokolatlanul bántalmazott több tucatnyi szlovákiai és magyarországi magyar nemzetiségű futballszurkolót a szlovákiai Dunaszerdahelyen (Dunajská Streda).

Mivel a szlovák rendőrség a mai napig nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani az eljárás jogosságának igazolására, felmerül a gyanú, hogy a támadás etnikai alapon történt, és a Szlovákiában elő magyar nemzetiségű lakosság megfélemlítését szolgálta.

Az eset kapcsán levélben fordultam Jacques Barrot igazságügyi biztoshoz, akit arra kértem, kövessen el mindent annak érdekében, hogy hasonló súlyos atrocitás magyarokat a Szlovák Köztársaság területén ne érhessen.

Elnök úr, a szlovák kormány köreiből az elmúlt hetekben érkező intoleráns és felelőtlen nyilatkozatok ellen a leghatározottabban fel kell lépni, mivel veszélyeztetik a nemzetiségek közötti békés viszonyt. A Kultúrák közötti párbeszédnek szentelt évben pedig szégyenletes, hogy a szélsőséges nacionalista szlovák kormánypárt, az SNS vezére szinte mindennap provokáló és becsmérlő megjegyzést tesz az őshonos szlovákiai magyar közösségre, az Európai Unió egyik hivatalos nyelvére, és nemzeti szimbólumaira, kétségbe vonva alapvető emberi és kisebbségi jogokat.

Úgy tűnik, autonómiáról beszélni elfogadhatatlan Pozsonyban (Bratislava), ezért kérem, hogy a parlament szakbizottságai tűzzék napirendjükre a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarokat illető személyi elvű, kulturális és területi autonómiák biztosításának kérdését.

Köszönöm figyelmüket!

Gondola, Felvidék Ma