A szlovák kormány időnként kihelyezett kormányüléseket tart, ilyenkor egy-egy régiót felkeresve, megismerkednek az adott térség problémáival is. A Fico-kabinet ma először látogatott el magyarlakta vidékre.

Robert Fico a kormányülés előtt Bastrnák Tibor polgármesterrel tárgyalt a munkahelyteremtés lehetőségeiről.

Szokásos módon napirenden szerepelt a járás szociális és gazdasági helyzetének elemzése, valamint annak javítására tett javaslatok. A kabinet egyebek mellett az úthálózat fejlesztését, elsősorban a Pozsonyba vezető gyorsforgalmi út és új Duna-hidak építését tartotta fontosnak, de ezenkívül több település közműhálózatának kiépítését és ipari parkok létrehozását, illetve bővítését is. Szó volt a környezetvédelmi alap pénzeszközeinek átcsoportosításáról és az euró bevezetésével kapcsolatos információs kampányról is. A Fico-kabinet támogatja a csatorna- és vízvezetékhálózatok, valamint a szennyviztisztítók kiépítését és bővítését a Komáromi járásban, főleg Gellén, Lakszakállason, Szilason, Tanyon és más településeken. De azt is, hogy ki kell alakítani az ipari parkok infrastruktúrájának a feltételeit Ógyallán, Naszvadon, ipari zónát pedig Hetényben, Gútán, Izsán, Tanyon és Perbetén.

A kormányülésén döntés született egy új Duna-híd megépítéséről. Ján Kubiš külügyminiszter feladatul kapta, hogy kezdje meg az egyeztetéseket a magyar féllel a híd elhelyezéséről és a finanszírozás módjáról. Ľubomír Vážny közlekedési miniszter határkörébe került a híd tervdokumentációjának a kidolgozása. Magyarország a 2014-es költségvetésébe tervezte be a híd megépítését, Fico viszont szeretné, ha arra sokkal hamarabb sor kerülne.

A járásba a kormány mintegy 70 millió korona értékben folyósít támogatást különféle kisebb projektek megvalósítására. Ezek közül a legnagyobb tételt a komáromi sportcsarnoknak sport- és szabadidő központtá való átalakítása jelenti. A kabinet ülését követő sajtótájékoztatón a miniszterelnök kijelentette, hogy a tankönyvekben előforduló földrajzi nevek kérdését a parlament oldja majd meg, és a képviselőkön múlik, melyik megnevezés, a magyar vagy a szlovák lesz első helyen. Fico bejelentette azt is, hogy változtatást kell eszközölni a régió oktatásügyében, mert szerinte elképzelhetetlen, hogy mindenki gimnáziumban tanuljon, amikor vannak hiányszakmák, amelyek iránt senki sem érdeklődik, ilyen például a hegesztő.

Döntés született a büntető törvénykönyv módosításáról is, amellyel a szélsőséges megnyilvánulásoknak szeretne gátat vetni a kormány.

Robert Fico kormánya a fővároson kívül az idén már hét alkalommal tartott kihelyezett ülést. Az adott régió fejlesztésével Breznón, Homonnán, Privigyén, Tapolcsányban, Selmecbányán és Iglón is foglalkoztak.

Felvidék Ma, Pátria, sk, nt