Ma délelőtt Dunaszerdahelyen a város polgármestere, Pázmány Péter és a DAC vezetői közös sajtótájékoztatót tartottak a szombati futballmérkőzésen történtek miatt.

Pázmány Péter polgármester nyolc kérdéssel fordul a rendőrséghez, aggályait fogalmazza meg a rendőrségi bevatkozás jogosságát illetően. Az alábbi kérdéseket az újságíróknak is átadták:

1. A november 1-én lezajlott mérkőzésen hogyan tettek eleget a szurkolók elleni bevetésben résztvevő rendőrök azon törvényből fakadó kötelezettségüknek, hogy a rendőrségi alakulat tagja szolgálat végzése közben köteles ügyelni az emberi méltóság tiszteletben tartására, és arra, hogy tevékenységével ne sérüljenek ezek a jogok, továbbá hogy az esetleges beavatkozás jogaikba és szabadságjogaikba ne lépje túl a közbelépés céljának teljesülését szolgáló feltétlenül indokolt mértéket?
2. Betartották-e a rendőrségi akció során azt a kötelességüket, hogy ha az események jellege lehetővé teszi, felszólítsák és figyelmeztessék erre a beavatkozás előtt az érintett személyeket? Teljesül-e ez esetben ez a kötelezettség, ha nem, akkor milyen körülmények nem tették lehetővé ennek a teljesülését?
3. A rendőrnek a szolgálati beavatkozás során a rendőri kötelékhez való tartozását egyenruha viselésével teszi egyértelművé, miközben azonosító számmal van ellátva és rendőri névjeggyel igazolja magát. Miért voltak a rendőrök sisakján lévő azonosító számok leragasztva?
4. Az ellenállás leküzdésének és a támadás elhárításának eszközei a gumibot, védőrúd, védőpajzs, könnyfakasztó eszközök, és elektromos paralizátorok. Milyen ellenállást, illetve támadást tapasztalt a rendőrség?
5. A kényszerítő eszközök alkalmazása előtt a rendőr köteles azt a személyt, amely ellen közbelép, felszólítani, hogy hagyjon fel jogellenes magatartásával és egyidejűleg figyelmeztetni, hogy bevetik ellene valamelyik kényszerítő eszközt. Milyen jogellenes magatartásról volt szó ebben az esetben? Ki, mikor és hogyan szólította fel az embereket arra, hogy vessenek véget ennek a magatartásnak és mikor hangzott el a figyelmeztetés, hogy kényszerítő eszközök alkalmazására kerül sor?
6. Arról, hogy a rendőr milyen kényszerítő eszközöket alkalmaz, a konkrét helyzetben, aszerint dönt, hogy teljesüljön a rendőri akció célja hogy az alkalmazott kényszertő eszköz és alkalmazásának intenzitása nyilvánvalóan ne legyenek aránytalanok a támadás veszélyességéhez mérten. Megfelelő és adekvát volt-e a kényszerítő eszközök alkalmazásának intenzitása és módja?
7. Ha kétségek merülnek fel a tekintetben, hogy a kényszerítő
eszközök alkalmazása indokolt és megfelelő volt-e, vagy ha az alkalmazás

Az FK DAC 1904 Rt. vezetősége pedig nyilatkozatot tett közzé, amelynek szövegét az alábbiakban közöljük:

Az FK DAC 1904 labdarúgóklub vezetősége teljes mértékben elhatárolódik azoktól az eseményektől, amelyek a 2008. november elsején lezajlott FK DAC 1904 : SK Slovan Bratislava futballmérkőzés 17. percében történtek, amikor is a rendőrségi alakulatok beavatkoztak a szurkolók ellen.

Ugyanígy elhatároljuk magunkat a rendőrség minden megnyilatkozásától és a médiákban közöltektől mindaddig, amíg a történteket alaposan ki nem vizsgálják. Ezzel kapcsolatosan a futballklub vezetősége jogi lépéseket tesz a csapat szurkolói elleni rendőrségi közbelépés indítékainak a tisztázása érdekében.
Felhívással fordulunk mindazokhoz, akiknek hang-, illetve képfelvételeik vannak a szóban forgó eseményről, bocsássák a futballklub rendelkezésére, hogy azokat átadhassuk a bűnüldöző szerveknek.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy efféle eseményekre ismételten sor került, egyúttal mielőbbi felgyógyulást kívánunk a megsérült szurkolóknak és rendőröknek egyaránt.
Felvidék Ma