2009. július elsejétől szankcionálni kívánják azokat, akik vétenek a szlovák nyelv szabályai ellen. Ezt tartalmazza a Kulturális Minisztériumnak a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvénymódosító javaslata.

A jelenleg érvényben lévő jogszabálynál már 1999-ben pénzbüntetés bevezetését kívánták alkalmazni, de ezt a cikkelyt később kihagyták. A nyelv szabályai ellen vétőkre az új tervezet szerint száztól ötezer euróig terjedő büntetést szabhatnak ki. A büntetés kiszabása előtt a jogalkalmazónak írásbeli figyelmeztetésben kell részesíteni a törvénysértést elkövető személyt. A nyelvőr szerepét a rádió –és televíziós közvetítéseknél a frekvenciatanács veszi át.

A Kulturális Minisztérium a “nyelvi kultúra csökkenése” miatt kívánja benyújtani az államnyelvről szóló törvénymódosító javaslatát. A beterjesztők szerint nemcsak a hivatalos szlovák nyelv szabályainak a megsértését akarják szankcionálni, hanem az idegen szavak nagymértékű átvételét is – főleg anglicizmusokat és az amerikanizmusokat -, amelyet abban az esetben is használnak, ha arra van megfelelő, szlovák kifejezés is.

 

Felvidék Ma, Pátria, sk