Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának tagjaival tárgyalt. A téma az volt, hogyan lehet a a XXI. századi Európában olyan nemzeti újságírást kialakítani, amely hozzájárul a magyar nyelv, a kultúra és a hagyományok megerősítéséhez a határon túli magyarság körében.

Ezt a célt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának honlapja is segítené azzal, hogy azon megjelennének a határon túli magyar lapok. Hogy ennek formája milyen is lesz, az még a későbbi egyeztetések során derül ki, a cél azonban az, hogy kapcsolattartásra, a közös gondolkodásra lenne egy egységes médiatér. Arra is támpontot nyújt, hogy a magyarországiak jobban megismerhetik a határon túli magyarok helyzetét. “Megértem a határon túli magyarok traumáját, amikor magyarországiak azt kérdezik tőlük, hogy vajon hol tanultak meg ilyen jól magyarul. Olyan világban szeretnék élni, amelyben ilyen kérdések már nem hangzanak el” – mondta a házasszony.

“Ez egy jó lehetőséget biztosít arra, hogy annak az úgynevezett egységes magyar médiatérnek a kialakítása jelentsen esélyt, ahol az együttműködés, a fejlesztések, a kultúra megőrzése az elsődleges szempont” – mondta Szili Katalin a Duna TV kérdésére válaszolva.

Szili Katalin elmondta, hogy két pályázatot is terveznek fiatalok számára a határon túli magyarok helyzetének és életének jobb megismerése céljából. Az egyik a határon túli magyarok élethelyzetét bemutató fotópályázat lenne, a másik pályázatba pedig olyan javaslatokat várnak majd, amelyek segítségével rendhagyó osztályfőnöki vagy történelem órákon megismerkedhetnének a magyarországi fiatalok a határon túli magyarság életével.

A találkozó kötetlen beszélgetés formájában zajlott. Az egyes határon túli régiókból érkezők röviden felvázolták, hogy milyennek látják náluk a magyar sajtó helyzetét. Portálunk képviseletében Oriskó Norbert főszerkesztő vett részt a tárgyaláson, aki az ülésen felszólalva rámutatott, hogy Szlovákiában az utóbbi évtizedben a nyomtatott sajtó területén sok újdonság nem történt, sőt, inkább hanyatlás tapasztalható, hiszen több lap is megszűnt vagy szünetelteti megjelenését (a legutóbbi “áldozat” az Itthon c. nemzeti havilap) – főleg anyagi okok miatt. Ez az áldatlan helyzet “köszönhető” annak is, hogy az állami anyagi támogatások szétosztását inkább a különböző gazdasági lobbik működésének eredménye határozza meg, mintsem a benyújtott pályázat tartalma. Örvendetes viszont, hogy Szlovákiában fellendülés tapasztalható az elektronikus médiák terén, több hírportál működik napi rendszerességű frissítéssel, és ezek előbb-utóbb átveszik a domináns szerepet a tömegtájékoztatásban – erre a nemzeti érdekérvényesítés stratégiájában is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.

Szili Katalin ismertette a határon túli újságírókkal, hogy támogatja azt az ötletet, mely szerint a következő, 2009-es év legyen a határon túli magyar újságírás éve.

– Felvidék Ma –