Megjelent az MKP közlönyének ez évi – karácsonyi nyereményjátékot is tartalmazó – decemberi száma, melyet a Szabad Újság és az Új Szó olvasói is ma kézhez kapnak. A lapban megjelent írások közöl most a Hamerlik Richárddal, az MKP Országos Elnökségének tagjával, a Szlovák Földalap Tanácsának tagjával készített interjút közöljük.

(Az MKP Hírvivő holnap jelenik meg letölthető formában az MKP honlapján – www.mkp.sk – . A lapban az MKP és a VIA NOVA ICS tagjai tekintenek vissza az óévre. A honlap karácsonyi nyereményjátékába még 5 napi be lehet kapcsolódni.)

Miről  szól, mivel  is jár  a Földalap Tanácsában betöltött  tagsági tisztség?
– Előbb nagyon röviden, dióhéjban szólnék magáról a Földalapról. Tudvalevő, hogy minden ország, így Szlovákia is fel van parcellázva. Tehát minden talpalatnyi földnek van, kell, hogy legyen tulajdonosa. Van, amelynek ismerjük a tulajdonosát, és van, amelynek nem ismerjük. Ezen belül vannak állami tulajdonú, és vannak egyéni tulajdonban levő földek. Ez utóbbi rendben van. Amely földterületeknek nem ismerjük a tulajdonosait, ezeket nevezzük nevesítetlen, de helyénvalóbb, ismeretlen tulajdonosú földeknek. Ezek nem képezik a Földalap tulajdonát, csak a kezelésében állnak, és a vonatkozó törvények értelmében jár el az állami tulajdonban és állami kezelésben levő földek bérbeadásával, értékesítésével stb. A Tanács tagjai, mondjam azt, felügyelik a tevékenységét, a törvényesség betartását.

Mit tart Ön legfontosabb feladatának a Földalap Tanácsának tevékenységében?
– A földeknek, de elsősorban a felvidéki magyarság kellő képviseletét, érdekeinek védelmét, illetve érvényesítését, persze, az adott és érvényben levő szlovákiai törvények értelmében.

Hogyan került a Földalap Felügyelő Tanácsába?
– Pontosításra szorul a felügyelő tanács megnevezés. Mivel az elmúlt egy-két évben mindenféle botrányok voltak a Földalap körül, így aztán idén tavasszal a parlament módosította az arról szóló törvényt. Már nem létezik felügyelő meg igazgató tanács, csak Földalap Tanácsa van, amely minden jogi kérdésben hivatott dönteni, elsősorban a bérbeadásokkal, ill. a földek eladásával kapcsolatban és persze még sok más ügyben is, amelyeknek felsorolása ezen a helyen hosszadalmas volna, de községi hivatalokban, interneten mindenki számára hozzáférhető a Földalapról szóló törvény. A Földalap Tanácsának  a törvény értelmében tizenegy tagja van, és ebből hatot a kormány, azaz a végrehajtó hatalom, ötöt pedig a parlament, vagyis a döntéshozó hatalom jelöl a tanácsba. Mégpedig lehetőleg arányosan, a pártok szerint. Hogy ez nem mindig sikerül így, bizonyítja a parlament ezzel kapcsolatos döntése is, miszerint a három ellenzéki jelölt közül kettő, míg a három kormánypárti jelölt közül csak egy került be a szóban forgó tanácsba. Az ellenzéket a Keresztény Demokrata Mozgalom (KDH) jelöltje és jómagam képviselem. Nemcsak az SDKÚ, hanem a Smer és a Szlovák Nemzeti Párt jelöltje sem kapta meg a szükséges szavazatmennyiséget, egyedül csak a HZDS jelöltje. Tehát még két tag megválasztása várat magára, de elképzelhető, hogy amikor ezek a sorok napvilágot látnak, teljes lesz a Tanács létszáma, és hozzáfogathat a több mint 70 ezer szerződés áttanulmányozásához.

Ki jelölte Önt a Földalap Tanácsába, és milyen módon történik a jelölés?
– Az ide vonatkozó szabályok, előírások értelmében a parlamenti képviselőknek van jelöltállítási joguk. Nem tudom, elmondhatom-e itt az újságban, de én azok közé tartozom, akik nem az első hullámban tudták meg, hogy jelölve lesznek. Amikor jóváhagyták jelölésemet, a frakcióvezető azonnal értesített róla, és megkérdezte, vállalom-e a jelöltséget. Természetesen, hozzátette, semmilyen fizetség, semmilyen bér nem jár ezért a tisztségért, legfeljebb költségtérítés. Jelölésemet természetesen jóvá kellett hagynia a párt Országos Elnökségének is, amely azt egyhangúlag elfogadta, pedig azon a testületi ülésen éppen nem is voltam jelen.

A Földalap Tanácsába jelölése körül volt egy kis ellenkampány is a médiákban…
– Igen, mondhatnánk így is. Mivel azonban már elmúlt, nem kell neki túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Én ezt a funkciót főleg a felvidéki magyarság szolgálataként fogom fel, és mindent megteszek annak érdekében, hogy jól lássam el ezt a tisztségemet is.     -mkp-