A kormány mai ülésén több egészségügyi téma is napirendre került. Ezek közül a közvéleményt különösen a kórházak minimális hálózatáról szóló rendelet aggasztja, mivel több járási kórház lekerülhet erről a listáról.

Amennyiben egy kórház nem kerül be a minimális hálózatba, az egészségbiztosítók nagy valószínűséggel nem kötnek velük szerződést. Ez pedig a fokozatos megszűnéshez vezethet. A kabinet az egészségügyi intézmények eladósodottságával is foglalkozott ma. Arra próbált megoldást találni, hogyan csökkentse a felhalmozódott adósságállományt, amely az állami kórházak esetében 2007 végéig 5,8 milliárd koronát tesz ki. A szaktárca ettől a tehertől visszatérítendő pénzügyi segéllyel és az adósság csökkentését menedzselő ügynökség létrehozásával szeretne megszabadulni.

Az oktatásügyi tárca a mai kormányülésre javaslatot készített az alap- és középiskolák finanszírozásáról szóló törvény módosítására. Ennek célja, hogy pontosabban meghatározható legyen a pénzek felhasználásának módja, különösen a magániskolák esetében. Ha ezeknek az intézményeknek a gazdálkodásában hiányosságokra derül fény, elveszíthetik az állami támogatás egy részét.

Más pontok mellett döntött ma a kormány a papok fizetésének hétszázalékos valorizálásáról és a Szlovák Filharmónia épületének felújítására szánt összeg növeléséről is.

Jóváhagyta továbbá a kabinet az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium javaslatát, amely értelmében a 2007 és 2013 közti időszakban kilenc operatív programban 69 felhívásra lehet jelentkezni az uniós alapokból származó támogatások elnyerésére – több mint kétmilliárd euró értékben.

A kabinet döntött arról, hogy a jászlószentmihályi (Jaslovské Bohunice) új atomerőmű stratégiai befektetője a ČEZ villamos energetikai konszern lesz. Az eredeti terv szerint a Nagyszombati járásban létesülő új erőmű 2020-ig épül meg, 4-6 milliárd euró befektetéssel.

Felvidék Ma, Pátria, hi,