A lakosság egy harmada nem tudja, hogy létezik az egyetemes emberjogi charta. Főleg a 65 éven felüliek és a 18-25 éves korosztály nem ismeri.

A maradék két harmad legalább hallott róla – mondta el a Focus ügynökség igazgatója, Ivan Dianiška. A felmérésből kitűnik, hogy a lakosság a szociális és gazdasági alapjogokra, illetve a törvény előtti egyenlőségre érzékeny, a szabadságjogok már nem érdeklik annyira. Az Amnesty Intenacional a mai napon éppen a szociális és gazdasági alapjogokra szeretné ráirányítani a figyelmet. A szlovákiai szervezet elnöke, Branislav Tichý a polgári és politikai szabadságjogok szintjén szeretné látni ezeknek a kérdéseknek a kezelését is, szerte a világban. Tichý szerint Szlovákiának a legnagyobb tartozásai a roma lakossággal szemben vannak. Azzal, hogy eltűri a szegregációjukat, azt, hogy a gyerekek nem tanulnak. Nemzetközi viszonylatban pedig azt rója fel az Amnesty, hogy Szlovákia nem írta alá a kazettás bombák betiltásáról szóló egyezményt. A civil szervezetektől eltérően az emberjogi kormányalelnök, Dušan Čaplovič elégedett a helyzettel, az antidiszkriminációs intézkedésektől és más nemzetközi egyezmények meghonosításától pedig további javulást vár. A kormányhivatal emberjogi szakosztályának vezetője, Marek Lisánsky is főleg a hátrányos helyzetűek rajtjának javításától várja az általános emberjogi standard emelkedését. Szerinte a törvényi feltételek már most is megfelelőek, nem ezeken múlik, hogy diszkriminációra helyenként még sor kerül. Ez mindenütt a világon előfordul, a hatalom azonban fellép ellene. Lisánsky ugyanakkor arra is figyelmeztetett: nem minden számít megkülönböztetésnek, amit annak állítanak be. A jogsértések még nem jelentenek diszkriminációt – mondta. – Arról csak akkor beszélhetünk, ha az egyenlő bánásmód elve sérül. A Focus felmérésének tükrében azonban feltehetőleg ezen a különbségen kívül is lenne mit megmagyarázni az ország polgárainak.

Felvidék Ma, Pátria, ngyr