A Föld éve rendezvénysorozat keretein belül már második alkalommal került sor novemberben az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia megrendezésére.
A kétnapos rendezvény helyszíne Miskolc városa volt. Szervezői a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara voltak. E rangos rendezvény szakmai támogatói többek között a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Magyar Csillagászati Egyesület, a Magyar Meteorológiai Társaság valamint a Magyar Földrajzi Társaság voltak.
A konferencián több mint húsz magyarországi és egyetlen határon túli középiskolaként a révkomáromi Selye János Gimnázium képviseltette magát Farsang István második osztályos tanulóval.
Az előadásokat a jelenlévők hét szekción belül hallgathatták meg, az egyes szekciók előadásait egy-egy háromtagú, egyetemi tanárokból álló szakmai zsűri értékelte.
Farsang István, aki Rimaszombatból, a Tompa Mihály Alapiskolából érkezett hozzánk, a „felszínalaktan – geomorfológia” szekción belül A Cseres-hegység geomorfológiája, ásvány- és kőzettani jellemzése c. kutatómunkájának eredményeit prezentálta. Előadását a dél-szlovákiai Cseres-hegység általános jellemzésével kezdte, majd Szlovákia legfiatalabb, vulkanikus tevékenység által létrejött hegységének felszíni és felszín alatti formáit ismertette. Végül az alakok rendkívül gazdag ásvány- ill. kőzetskálájának bemutatása következett, ahol a résztvevők szemügyre vehették azt a páratlan gyűjteményt is, amely a másodikos gimnazista kitartó gyűjtőmunkájának eredménye.
Diákunk, fiatal kora ellenére rendkívül eredményesen szerepelt, hiszen azon kívül, hogy szekciójában nyertes lett, az abszolút harmadik helyezettnek járó MTA különdíját is hazahozhatta. Munkájához további sok sikert kívánunk!
Fehér István földrajztanár