Nyitra Megye Önkormányzatának soron kívüli megyei közgyűlésén a központi program a 2009-es költségvetés elfogadása volt. Az MKP frakciója külön foglalkozott a beterjesztett költségvetéssel és elemezte annak előnyeit, hátrányait és veszélyeit.

A költésgvetést 14 programpontban határozták meg, amely 4 934 612 000 Sk-val számol. A legmagasabb tétele az oktatásra szánt keret 36,94 %, valamint a II. és III. osztályú utakra szánt összeg, amely 21,45 %-ot képez. Ezt követi a szociális szolgáltatások tétele 16,85 %-kal.
Forró László, frakcióvezető, az oktatásügyi bizottság tagja tájékoztatta honlapunkat: „A költségvetés nem számol a világot sújtó gazdasági megtorpanással, amely Szlovákiát is elérheti, melynek hatására az adókból való bevétel kisebb lehet a következő évben. Erre Farkas Iván, a pénzügyi bizottság tagja hívta fel a figyelmet. Hiányolta az idei év útadó tételét is, mivel az autóhasználók 2009. január 31-ig kötelesek kifizetni az útadót, és ez a tétel hiányzott a 2008. költségvetéséből, viszont növelni fogja a 2009-es év költségvetését. Botka Ferenc, a szociális bizottság tagja kifogásolta, hogy néhány szociális jellegű intézmény több anyagi támogatásban részesül a következő évi költségvetésből, mint amennyit igényeltek, ami érthetetlen, ezzel ellentétben vannak olyan nem állami, szociális intézmények, amelyek nem kapnak megyei támogatást. Javasolta, hogy a sellyei szociális otthon 1,3 mil. korona támogatásban részesüljön, azon intézmények költségvetésének rovására, amelyek az igényelt összegen túl kaptak támogatást. A képviselő-testület nagy része ezt nem támogatta. Kérte, hogy az idei évben ki nem merített beruházásokra szánt összeget, 7,752 mil. koronát, a csőd szélére jutott vágsellyei kórház kapja a következő év költségvetéséből. Az összeget a sebészeti osztály rekonstrukciójára használnák fel, biztosítva az egynapos sebészeti beavatkozások ellátását. Nem kapott elegendő támogatást e javaslat, viszont a költségvetési évben erre vissza fognak térni és segítenek az intézményen.“
Forró László az általános problémák mellett, az iskolaügyre kitérve hiányolta, hogy a költségvetés nem számol az iskolákban a hiányzó és elavult segédeszközök vásárlására meghatározott csomaggal. A kisebb létszámmal rendelkező iskolák az erre szükséges pénzeszközöket nem tudják előteremteni. A képviselők ezt az év folyamán a költségvetés módosításával fogják megoldani. Kifogásolta az útkarbantartó vállalatokra szánt költségvetés tételeit, főleg a felszereltség területén, mivel sokszor hiányos gépparkkal kell tisztán- és karbantartani a II. és III. osztályú utakat. Az MKP képviselői nem tartják kielégítőnek az egyre növekvő forgalmú, déli járások úthálózatának felújítási programját sem, annak ellenére, hogy a 2008-as évben felvett 1,3 milliárdos kölcsön nagy részét erre szánták (kb. 700 mil. Sk).
Az MKP frakció képviselői fontosnak tartották a megyei költségvetést, mivel ez garantálja az új beruházások megkezdését. A frakció a hiányosságokra való tekintettel tartózkodott a szavazásnál, erre a felszólalók figyelmeztették a szlovák koalíció képviselőit, akik egyhangúlag megszavazták a költségvetést nagyobb módosítások nélkül. Az MKP képviselői így teret nyertek az évközi költségvetés módosítására. Forró László tájékoztatott bennünket arról is, hogy ezen az ülésen, MKP-s szavazatokkal oldódott meg a lévai kórházban végrehajtott beruházás. Ugyanis a lévai kórházban a működtető, mágneses rezonancia elvén működő diagnosztikai berendezést hozott üzembe, amely az épület egyes részeinek átalakítását igényelte. Az átalakítást 2008. július 29-én a működtető kérte a megyétől, de ezt a hivatal nem terjesztette a képviselő-testület elé. Mivel a működtető a berendezést a lehető legrövidebb időn belül szerette volna a lakosság szolgálatába állítani, ezért a munkálatokat már elvégezte.
A képviselő-testület elfogadta a 2009–2011–re szóló távlati költségvetés-tervezetet is, amelyben a tételek nem kötelező érvényűek, hanem inkább tájékoztató jellegűek az elkövetkező évekre. Ennek megváltoztatására viszont már a 3. választási időszak képviselői lesznek jogosultak.

Felvidék Ma, ba