Az MVSZ újra beindítja a magyar állampolgárság visszaadása ügyében a népszavazási küzdelmet. Erről is tárgyalt a hét végén a Magyarok Világszövetségének Elnöksége, melynek üléséről portálunknak Mihályi Molnár László, a világszervezet felvidéki vezetőségi tagja küldött tudósítást.

A Magyar Szent Korona előtt, az országházban tett esküt a Magyarok Világszövetségének augusztusban megválasztott új elnöksége és tisztségviselő testülete december 6-án. Előtte egy nappal, a “szégyen napján” fáklyás tüntetéssel kényszerítették a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságát, hogy vegye át azt a petíciót, mely aggasztónak és veszedelmesnek tartja, hogy ez a demokráciákban tartópillérnek számító testület lassan két éve szabotálja a MVSZ beadványát népszavazási ügyben a Trianon óta megszállt területen élő magyarok állampolgárságának visszaadására (ugyanis arról önként soha nem mondtak le!). Sajnálatos módon ez az alkotmánybíróságnak nevezett gittegylet oly nevetségessé tette magát ez idő alatt, hogy két éven belül két, egymásnak ellentmondó határozatot is kiadott, ami azt igazolja, hogy alkalmatlan e feladat ellátására (a Magyar Köztársaság sok más intézményéhez hasonlatosan). Mit várhatunk akkor a bíróságoktól, országgyűlési képviselőktől, a közintézményektől…? “Neve szégyen, neve átok: ezzé lett magyar hazátok…” – hirdethetné ma is a költő, bár lehet, hogy most ennél keményebb szavak jutnának eszébe, amilyeneket a csordás is csak a marhák noszogatására használ.

A MVSZ ezen siralmas állapot miatt is fontosnak érzi, hogy a hallgató avagy hazudozó médiák és a béna törvényhozás helyett is a nemzet lelkiismerete szerint szólaljon meg, s tegyen meg jópár olyan intézkedést, amiről az állam (mint eddig vagyonáról, tekintélyéről, szavahihetőségéről) már lemondott. Patrubány Miklós elnöknek eddig már legalább két tucat bírósági perben kellett megjelennie az MVSZ-t ért sanda támadások miatt. Valamennyit megnyerte ! A liberális és szocialista sajtó felől érkező rágalmak kivédése sem könnyű, főleg annak tudatában, hogy annak idején nem ők, hanem a Fidesz többségű parlament vonta meg az MVSZ költségvetési támogatását, s jelenleg is adományokból, könyvkiadások bevételéből, irodák bérbeadásából tartja fenn magát, s az elnök fizetés nélkül (vállalkozása jövedelméből élve) végzi tevékenységét, szinte állandóan Budapesten, távol Kolozsvártól. Közben olyan gyanús ügyletek bonyolódnak , hogy az augusztusi ünnepi kongresszust és magyarságtudományi konferenciát kívülről úgy akarták megbuktatni, hogy az egyik pénzügyekben is felelős szervező “hirtelen” (felindultságból avagy baksisért?!) nem hajtotta végre a határozatokat. Időben történt leleplezése mentette meg a mintegy ezer résztvevő gazdag programjának sikeres lebonyolítását. Ezzel egyidőben érdekes módon szabotőrök, notórius feljelentgetők is megjelentek a színek, akik a sajtóban szokatlanul nagy teret kaptak, olyan újságokban, melyek a 70 éves MVSZ-ről vagy hallgattak, vagy pedig rágalmakat jelentettek meg.

Ezen jelenségek és beavatkozási kísérletek elemzésével is foglalkozott a szombat-vasárnapi MVSZ elnökségi ülés, de sokkal fontosabb kérdésekben is döntött.

– Újra beindítja a magyar állampolgárság visszaadása ügyében a népszavazási küzdelmet, ennek stratégiája alapjaiban készen áll, illetve az Alkotmánybíróság döntésének függvényében alakul.

– Visszaállítják a Szabadság téren a tömeggyilkos kommunista diktatúra idején engedély nélkül lerombolt, tavaly megújított, de ősszel Rogán Antal utasítására ismét eltávolított ereklyés országzászlót, melyre gyűjtést is kezdeményeznek. A MVSZ Felügyelőbizottságának svájci tagja, Janauschek József azonnal felajánlott 1 millió forintot.

– Az egyetlen magyar alapítású magyar szerzetesrend, a pálosok alapítójának, Boldog Özsébnek szentté avatási eljárását az MVSZ fogja kezdeményezni, mivel a Magyar Püspöki Konferencia (több püspök korábbi pozitív hozzáállása ellenére) elég furcsa módon testületileg elzárkózott ettől. A peranyag kész az előterjesztésre, mert Árva Vince atya egész életét a dokumentumok összegyűjtésére szentelnek, s most már a MVSZ gondozására bízta. December 13-án a MVSZ székházban ünnepi megemlékezést tartanak a rend pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján, ahol a program ellenére Árva Vince nem tud elmenni súlyos balesete miatt, de a marosvásárhelyi kórházból egyenes kapcsolatot teremtve szólhat az egybegyűltekhez.

– A MVSZ a Trianon újraértékelése konferencia szakmai csoportjának javaslatai, a nemzetközi jog szakembereinek bevonása és a VII. Magyar Világkongresszus önrendelkezési határozata szellemében a megfelelő fórumokon kezdeményezi a nemzetközi bűnténynek minősíthető trianoni diktátum jogtalanságának elismerését, mivel ez képezte jogalapját az 1947-es Párizsban megkötött békeszerződésnek is, és a jelenlegi fizikai és szellemi elnyomás is ennek ez egyenes következménye az idegen hatalmak által bitorolt magyar területeken.

– Egy oktatási bizottság is alakult, mely nemzeti oktatási programot, továbbképző lehetőségeket fog elindítani, illetve tanulmányi díjat alapít a jellem, a szellem, a magyar erkölcsi tisztaság és tudás terén is kiváló magyar diákoknak az egész Kárpát-medence területén.

– Nagy sikere van a Magyarságtudományi tanulmányoknak, melyből már az angol kiadás is rekordmennyiségben kelt el, s ennek terjesztése immár nem csupán bevételi forrás a MVSZ tevékenységére, hanem missziós feladat is.

– Szintén jelentős a Szövetség havonta megjelenő színes lapjának, a Honlevélnek példányszám-emelése.

– Az elnökség szolidaritást vállal az utcára dobott többszáz egri orvossal és egészségügyi dolgozóval, akiket a magyar nemzet egészségügyét csődbe sodró idegen lelkületű és tőkebefolyású, garázda módon terjeszkedő, s az egri kórház példáját látva is genocídum árnyékát előrevetítő, külföldi felvásárló gyalázott meg saját városukban. Helyzetük elemzést kíván, mert nem egyedi, és nemzetvédelmi jelentőségű ügy. Miközben az egészségügyért felelős ANTSZ fölöttébb gyanús és szabálytalan módon juttatta előnyökhöz a nagy reklámpénzeket felhasználó HospInvest Zrt. (izraeli hátterű) céget (s talán nem zárható ki a magát scientológiai egyházként megnevező nemzetközi agymosó szervezet befolyása sem!). Felelőtlen tevékenységüknek már halottja is van, de most sem a sajtó, sem a Roma Önkormányzat nem rohant a helyszínre, holott az áldozat cigány.

– Foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy Szlovákiában még mintegy 600 ezer hektár gazdátlan föld vár még tulajdonosra, s ebben az ügyben pontosabb tájékoztató propagandát kellene kezdeni.

– Kitüntetést adtak át a VII. Világkongresszus szakmai konferenciáit vezető és szervező személyiségeknek, például Drábik János közgazdásznak, Magyar Kálmán régésznek.

A MVSZ ismét igazolta, hogy sokéves mulasztásokat kell helyrehozni, főleg a kilencvenes években csak a reprezentálásokban, ünnepi fogadásokban és megalkuvásokban jeleskedő előző vezetés után.

Mihályi Molnár László