A komáromi Limes Galéria két hétig adott otthont Vida Zoltán: Hit és szeretet című kiállításának. A kiállított képek és szobrok az alkotó tehetségéről árulkodnak, akiről a hazai közönség vajmi keveset tud.

Vida Zoltán Pozsonyban született 1926-ban. Édesapja jogász, korán meghalt. 12 éves korától tanult rajzolni Álló Gyulánál. 1945-ben fesélye sem volt bejutni a főiskolára, a családot kilakoltatták,csónakon szöktek át Magyarországra. Szőnyi István felvette őt a Képzőművészeti Főiskola festő szakának 2. évfolyamába, de két év után a szobrászat mellett döntött. Ezt követően Kisfaludy Stróbl Zsigmondnál tanul. 1949-ben azért nem kap diplomát, mert fivére, Tivadar a papi hivatást választotta.

Szakmát tanul, kőfaragó inasnak áll, kőrestaurátor lesz belőle. Dolgozott a Mátyás-templom és a Parlament restaurálásánál.
1953-ban átúszta a Dunát, meglátogatta az édesanyját és bátyját Imelyen. 1960-ban telepedett le Budaligeten, máig is ott él.
Eddig három önálló kiállítása volt, Párkányban lesz a következő, innen pedig Pozsonyba, a Magyar Galériába kerül a kiállítás anyaga.

Felvidék Ma, kb,