Országszerte tartalmas beiratkozási programmal, bemutató órákkal várják az alapiskolákba a gyermekeket és szüleiket. S hogy miért éppen magyar tannyelvű alapiskolába írassuk gyermekünket? Forró László pedagógus, Nyitra Megye Önkormányzatának képviselője, az MKP-frakció elnöke, szeretne hozzájárulni néhány gondolattal az anyanyelvi oktatáshoz:

101 oka van annak, hogy gyermekem magyar iskolába írassam:
1.) magyar nemzetiségű család vagyunk
2.) otthon magyarul beszélünk
3.) ezen a nyelven hallgattam a meséket
4.) ezen a nyelven tanultam imádkozni
5.) nagyszüleim is magyar iskolába jártak
6.) szüleim is magyar iskolába jártak
7.) én is magyar iskolába jártam
8.) ismerőseim gyerekei is magyar iskolába járnak
9.) rokonaim gyermekei is magyar iskolába járnak
10.) barátaim gyermekei is magyar iskolába járnak
11.) hogy gyermekem ne felejtse el ősei nyelvét
12.) mert a nyelv is egy örökség, és az örökséget nem illik elpazarolni
13.) a magyar alapiskola jó alapokat adott, és így nehézségek nélkül végeztem is a középiskolát
14.) a magyar alapiskola és középiskola jó alapokat adott, és így nehézségek nélkül végeztem is a főiskolát, egyetemet
15.) mert a magyar tanítású iskola dinamikus fejlődésnek indult
16.) mert a magyar tanítású iskola a legszínvonalasabb iskolák közé zárkózott fel
17.) mert a magyar tanítású iskola pedagógusai nem csak szakmai tudással, de szívvel is nevelnek
18.) mert a magyar tanítású iskola pedagógusai családi környezetet biztosítanak a tanuló gyerekeknek
19.) mert a magyar tanítású iskola a legrégibb iskola városunkban, községünkben
20.) mert a magyar tanítású iskolába jó járni
21.) megismertették őseim, nemzetem történelmét
22.) megismertették annak a népnek a történelmét, amely országban élek
23.) megtanították becsülni, értékelni és tisztelni őseimet
24.) megtanítottak tisztelni más nemzeteket
25.) megtanítottak együtt élni más nemzetekkel
26.) a magyar iskola garantálja a többnyelvűséget (magyar, szlovák, idegen-angol, német), írásban, olvasásban, kommunikációban.
27.) folytathatom tanulmányaimat magyar középiskolában
28.) folytathatom tanulmányaimat magyar főskolán – egyetemen
29.) folytathatom tanulmányaimat csehországi főskolán – egyetemen
30.) folytathatom tanulmányaimat nyugat-európai főskolán – egyetemen
31.) otthonosan mozoghatok Közép Európában – Szlovákiában (dél), Ukrajnán (Kárpátalja), Romániában (Erdély), Szerbiában (Vajdaság), Szlovéniában (?), Horvátországban (?), Ausztriában (Burgenland).
32.) Megtalálom a magyar közösségeket a világ minden kontinensén, és velük anyanyelvi szinten kommunikálhatok
33.) Közép-Európában egy 15 milliós közösséghez tartozok
34.) Olyan nemzethez tartozom, amelynek a nyelvét kb. 20 millióan beszélik
35.) Olyan nyelven tanulhatok, amelynek több tízezer szava, szófordulata ismert
36.) Megtanulom a magyar nyelv bonyolultságát, és az ebből adódó szépségét
37.) Tudósok állítják, hogy aki a magyar nyelvet  elsajátítja, (bonyolultságánál fogva) úgy kicsiszolódik az agya, hogy az ilyen ember rendkívüli dolgokra lesz képes
38.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, aki a világnak több mint 10 Nobel-díjas tudóst adott.
39.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, aki a világnak számtalan tudóst adott
40.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja felfedezte a gyufát
41.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja felfedezte a golyóstollat
42.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja felfedezte a villanymotrot (Jedlik forgonya)
43.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja felfedezte a dinamót
44.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja felfedezte a szódavizet
45.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja felfedezte a villámhárítót
46.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagjai megalkották az első transzformátort
47.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagjai megépítették az első villamos vasutat
48.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja jelen volt a nukleáris energia felfedézésénél és alkalmazásánál
49.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja megalkotta a számítógép alapjait
50.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagja felfedezte a C vitamint
51.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagjai rész vesznek az űrkutatásban
52.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akik védték egész Európát a török uralom elől
53.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akik elősegítették a berlini fal leomlását
54.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, akinek tagjai több mint ezer éve gazdagítják Európát
55.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, amely nyelv szintén egyenrangú és hivatalos az Európai Unióban
56.) Olyan nemzet nyelvén tanulhat gyermekem, amely nyelven fel lehet szólalni az Európai Parlamentben
57.) Mert vegyeslakta területen élek
58.) Nem vagyok magyar nemzetiségű, de a vegyeslakta területen a két-(több)nyelvűség előny, és így csak a magyar tanítási nyelvű iskola nevel.
59.) Nem vagyok magyar nemzetiségű, de gyermekem megismerheti a szomszédos nép nyelvét és kultúráját, miközben a magyar nyelvű iskolában nem veszíti el saját identitását
60.) Nem vagyok magyar nemzetiségű, de az a tapasztalatom, hogy az iskola szellemisége a XXI. századba mutat.
61.) Nem vagyok magyar nemzetiségű, de úgy érzem, hogy a magyar nyelv elsajátításával gyermekem könnyebben tud majd érvényesülni szülőföldjén, és közeli régióban.
62.) …

Forró László, Érsekújvár

Az okokból csak néhányat soroltunk fel. Nem csupán 101 oka van annak, hogy gyermekünket magyar iskolába írassuk, anyanyelvén taníttassuk. A döntés nem csupán gondolatok halmaza, hanem egy életre való elhatározás, egy elkötelezés, amely gyermekünk mindennapjait teheti könnyebbé.

Felvidék Ma, ba