2009. január 8-án, az euró bevezetése alkalmából szervezett pozsonyi ünnepi rendezvényen az MKP vezető képviselői találkoztak Gyurcsány Ferenccel, a Magyar Köztársaság miniszterelnökével. A beszélgetés folyamán felhívták Magyarország miniszterelnökének figyelmét a Szlovákiában felmerült kritikus helyzetre az állampolgárok és a gazdaság gázzal és villamos árammal történő ellátásának területén.

“Az MKP üdvözli a magyar kormány döntését, amelynek alapján egy ilyen, Magyarország részéről érkező segély valósággá válhat. Az MKP véleménye szerint pl. a Magyar Köztársaságból érkező villamos árammal történő kisegítés sokkal elfogadhatóbb és gazdaságilag előnyösebb megoldás, mint a jászlói V2-es blokk ideiglenes, politikailag problematikus és gazdaságilag nem hatékony újjáélesztése. Az MKP ismételten figyelmezteti a kormánykoalíció pártjait és Szlovákia állampolgárait a régi mondás igazságára: bajban ismered meg az igazi barátot. Az MKP véleménye az, hogy a szlovák-magyar viszony és együttműködés folytatásában a jövőben is a regionális összetartozás és kölcsönös megértés példáját kellene követnünk.

Az MKP azt javasolja az összes szlovákiai politikai pártnak, amely tagja velemelyik európai politikai párttömörülésnek, hogy támogassa a több forrásból történő gázellátás megoldását az EU összes tagállamában az európai rendszerek tökéletesítésének alapján, mivel Oroszország és Ukrajna ebben a krízishelyzetben olyan partnereknek bizonyultak, akik saját érdekeik érvényesítését részesítik előnyben a nemzetközi kötelezettségek kárára. Az MKP ebben az összefüggésben felhívja a Szlovák Köztársaság kormányának figyelmét arra, hogy a nemzetközi kapcsolatok, beleértve az Európai Unió létezését és működését, a megállapodások és szerződések betartásán, ileltve be nem tartásán alapulnak vagy buknak el. Az MKP egyetlen kiútnak a jövőben is a törvények, megállapodások, szerződések és nemzetközi egyezmények tiszteletben tartását tartja” – áll az MKP sajtóközleményében.

– www.mkp.sk, Felvidék Ma-