Január 28-án, délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise keretében beiktatták a Rozsnyói Egyházmegye új főpásztorát, Vladimír Filo megyéspüspököt hivatalába. A rozsnyói Mária Mennybemenetele-székesegyházban tartott szertartáson részt vett Erdő Péter bíboros, Ternyák Csaba egri érsek, Beer Miklós váci, valamint Majnek Antal munkácsi megyéspüspök is.

Az új főpásztor magyar nyelven többek között a következőket mondta:

Kedves magyar testvéreim az Úrban!
A mai napon szeretnék hozzátok is szólni pár gondolattal. Eddig Isten örök üdvözítő tervéről szóltam, beszéltem. „ Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére“ (1 Tim 2,4). Én személy szerint a mai nap nem állhatok elétek lelkipásztori tervemmel a rozsnyói egyházmegyére nézve. A terv, a program, már adott. Isten adta nekünk. Ez az Ő örök terve, amellyel azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, illetve az üdvösségre jusson. Ezzel a tervvel, programmal állok ma elétek. II. János Pál pápa a harmadik évezred küszöbén nem valami újjal, sajátos programmal lépett a világ elé, hanem ősi tervvel, amely már adott volt. Ez a terv Jézus Krisztust testesíti meg. Ő az egyetlen Megváltónk. Ő az üdvösség. Éppen ezért kell Jézus Krisztus megismerésének elsődleges célunkká válnia. Úgy kell törekednünk megismerni Őt, ismeretet szerezni róla, mint ahogy Őt a Szentírás, az élő hagyomány és a liturgia megszemélyesíti, megeleveníti. Ebből a megismerésből fakad következő lépésként, hogy megtanuljam szeretni Őt. Megismerni Jézus Krisztust, mint olyant, aki üdvözíteni akar engem, ebből az következik, hogy imádjam Őt. Krisztus imádása azzal is együtt jár, hogy követem őt, rá hagyatkozom és tanítványává válok. Talán ez a program nem gyönyörű, nem fenomenális? Netán ki tudnánk találni jobbat? Esetleg gazdagíthatnánk életünket ennél csodálatosabb dolgokkal itt a földön? Soha sem mondhatjuk el igazán magunkról, hogy eléggé ismerjük, imádjuk Őt, és hogy tökéletesen követjük életünkkel! Ez minden evangelizációnak, katekézisnek, teológiai tanulmányoknak, hitoktatásnaak iskoláinkban, és egyben jó családok nevelésének alapprogramja. Szent Pálnak is ez vált életprogramjává, amit meg is írt a Filippieknek ezekkel a szavakkal, hogy: “Számomra az élet Krisztus.” Legyen ez mindannyiunknak az élet programja.
Kedves magyar nemzetiségű testvéreim!
A Gondviselés benneteket is lelki szolgálatomra bízott, szeretnék gondos jó pásztorotok lenni. Nem lesztek számomra másodosztályú hívek, hanem egyenrangúak. Szeretnék, ami erőmből és képességeimből kitelik, veletek is foglalkozni. Szükséges lesz erőnket összefogni magyar papi hivatások nevelésében, hogy egyetlen egy magyar ajkú plébánia sem legyen anyanyelveteken beszélő lelkipásztor nélkül.

Felvidék Ma, Remény