Interjút közöl az egyik szlovák internetes portál Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettessel többek közt a nemzetiségi iskolákban folyó oktatással kapcsolatos legfontosabb problémákról. Čaplovič szerint a legnagyobb elvárás a nemzetiségi nyelven oktató iskolákkal szemben az, hogy azok elősegítsék az ott tanuló gyermekek társadalmi integrációját erőszak és bármiféle „rigorózus módszerek” alkalmazása nélkül. Ennek egyik legfontosabb eszköze lehetne a miniszterelnök-helyettes szerint az, ha a nemzetiségi iskolákban a szlovák nyelv és a kisebbségi nyelv legalább 50-50 százalékos arányban lenne jelen. Ha a parlament az elnöki vétó után nem szavazza meg újból az oktatásügyi törvény módosítását, akkor egy szakértői csoport létrehozását javasolja majd Čaplovič, amelynek feladata többek közt egy új módosítás előkészítése lesz az oktatásügyi törvényhez. Ez a csoport azonban a földrajzi nevek tankönyvi használata mellett más kérdésekre is megoldást javasolna.

A Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettessel készült interjúban a vajdasági szlovák nemzetiségi iskolák kapcsán került szóba az, hogy a szlovákiai magyar iskolák úgymond eltérően állnak hozzá az alapvető kérdésekhez. „A Vajdaságban teljesen eltérő a hozzáállás, ott a szlovák gyerekek egyforma szinten beszélik mind a szlovák, mind pedig a szerb nyelvet. Az ilyesmi nálunk valahogy hiányzik. Szlovákiában de facto léteznek magyar iskolák magyar tanítási nyelvvel, és heti néhány szlovákórával” – ismertette álláspontját Čaplovič, aki szerint ahhoz, hogy a nemzetiségek teljes integrációjáról beszélhessünk egy adott államban, az kell, hogy az államnyelv és a kisebbségek nyelve legalább fele-fele arányban legyen jelen a nemzetiségi iskolákban. A nemzetiségi iskolákban folyó oktatás egészét érintő átalakításra lenne szükség a kormányfőhelyettes szerint, hogy az ott tanuló gyermekek erőszak alkalmazása nélkül fel tudjanak készülni a társadalomban való helytállásra, ahol mindkét nyelve szükségük lesz. Arra a kérdésre, hogy személyes elképzelései nincsenek-e ellentétben azzal az ígérettel, mely szerint a kormány nem változtat a kisebbségekkel szembeni status quon, Čaplovič úgy válaszolt, hogy ő ezalatt elsősorban is a nemzetiségi iskoláknak nyújtott és a kisebbségi kultúrának szánt – nyolcszázalékos – anyagi támogatás változatlan nagyságát érti.

A miniszterelnök-helyettes az interjú további részében kifejtette, hogy egyetért azzal a miniszteri javaslattal, mely köztisztviselői státusz odaítélését javasolja a pedagógusok részére. Ugyancsak nincs kifogása a családról szóló törvény olyan átdolgozása ellen, mely családnak ismerné el az egynemű párok regisztrált partnerségét.

Aktuality.sk, Felvidék Ma, tt.