A Pátria Rádió vasárnap 8.05-kor kezdődő Világosság egyházi műsorában Sándor Veronika deáki lelkipásztor elmélkedik. Téma: A hét szűk esztendő. A fáraó országa felkészült a nehéz időszakra. Az éhínség viszont a környező országokat is sújtja, ezért Jákób Egyiptomba küldi fiait élelemért, Józsefhez. A testvérek azonban erről mit sem sejtenek.

Szombaton ünnepélyes keretek között iktatják be tisztségébe Fazekas László püspököt, akit az elmúlt év második felében választottak meg az egyház élére. A két héttel ezelőtt elkezdett beszélgetés második része hallható a műsorban.

Ezen kívül egyházi hírek hangzanak el, valamint tovább folytatódik a Bibliaismereti verseny.

Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya

Műsoridő: február 15, vasárnap, 8.05 – 8.45
Ismétlés: február 16, hétfő, 12.05 – 12.45

www.radiopatria.sk

Érsekújvár 94,6 MHz
Párkány 106,2 MHz
Kékkő 98,3 MHz
Rozsnyó 105,9 MHz
Kassa 96,1 MHz
Tőketerebes 106,7 MHz