A Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Pártnak nem tetszik, hogy Révkomárom önkormányzata azonnal talált megfelelő közteret Szent István magyar király szobrának elhelyezésére. A párt elsősorban azért is emelt kifogást ez ellen, mert Európa védőszentjeinek, Cirill és Metód-szoborcsoportjának esetében ezt nem sikerült elérni. Korábban a párt alelnöke, Anna Belousovová úgy nyilatkozott, hogy egy talpalatnyi szlovák föld sem jutott a két szláv hittérítőnek, ezért is kerültek a helyi Matica Slovenská székháza homlokzatára.

A párt alelnöke szerint cinikus és hamis a város vezetésének a döntése. Nem méltó, hogy Szlovákiában előnyben részesül egy magyar király szobra a szlávok hittérítői előtt, holott itt szlovák föld van. A Cirill és Metód-szoborcsoport elhelyeztetésének ügye évekig húzódott. Az önkormányzat ugyanis nem engedélyeztette annak felállítását. Döntését azzal indokolta, hogy nem létezik semmiféle történelmi dokumentum arra nézve, hogy a hittérítők valaha is jártak volna Komáromban. A szoborcsoport végül is így került a Matica Slovenská székházának bejárata fölé. Az erkélyen helyezték el, mert ehhez nem kellett a város engedélye.

Felvidék Ma, sk