Az írófejedelem születésének 184. évfordulója alkalmából került megrendezésre február 21-én a Kultúrpalota (Duna Menti Múzeum) dísztermében a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány által alapított Jókai-díj ünnepélyes átadóünnepsége.

Idén az első díjat, annak tárgyiasult formáját – Jókai jobb kezének márványlapon elhelyezett másolatát – és a Szénássy Mária, dr. Szénássy Árpád özvegye által felajánlott 1 000 Eurót, megosztva kapta a lekéri Kuczmann Erika Rozália és Tarics Péter. Különdíjban részesült Pruzsinszky Sándor, díszoklevelet vehetett át továbbá a budapesti Ferencz Ágnes, a debreceni Kókai Márton és a székesfehérvári Kern Tímea. A jutalmazott tanulmányokat az idén is kézbe vehetik az olvasók a megjelent antológiában.

Dr. Keszegh Margit, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke megnyitójában méltatta a 2006-ban alapított Jókai-díjat, amelyet elsőként a budapesti Pruzsinszky Sándor nyert el Marcibányi ház című drámájával, amelyet 2008. október 6-án Dráfi Mátyás színművész rendezésében bemutatott a Teatrum Társulat. A következő évben Eszterházy János, mártírhalált halt felvidéki magyar politikus életét és munkásságát dolgozták fel a pályázók és Ceglédi József Kázmér “Hattyúdal” című művét jutalmazta első díjjal a bíráló bizottság, míg a komáromi Tarics Péter különdíjban részesült. A harmadik évfolyamban Beöthy Zsolt író, irodalomtörténész alakját állították a pályázók elé. Erre a témára tíz pályamű érkezett, s ebből hatot tartott méltatásra érdemesnek a zsűri.
Dr. Szénássy Zoltán, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület tiszteletbeli elnöke emlékező előadásban méltatta Beöthy Zsolt rendkívül gazdag és kiterjedt életművét. Elmondta többek közt, hogy Beöthy Zsolt ugyan Budán született, ám mindig is Komáromot tartotta szülővárosának, ahol a történelmünknek oly sok jeles személyiséget adó családjának ősi fészke áll a Rozália téren. Beöthy Zsoltot ezernyi szál fűzte Komáromhoz, ahol az Erzsébet-szigeten villát építtetett, a haláláig minden évben ott ünnepelte születésnapját, és látta vendégül a magyar közélet és irodalom nagyjait. A Jókai Egyesület első elnökeként múlhatatlan érdemeket szerzett a Kultúrpalota felépítésében. Irodalomtörténészként két jelentős munka szerzője. “A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése” című 1879-ben megjelent művét követte 1895-ben a hét kiadást is megért “A magyar irodalom kis tükre” című munkája. Beöthy Zsolt 1918. szeptemberében járt utoljára Komáromban, ahol utolsó szigeti születésnapját ünnepelte. 1922. április 18-án a városháza és a Kultúrpalota épületén lengő fekete zászló tudatta a komáromiakkal a szomorú hírt, Budapesten elhúny városunk díszpolgára.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány nevében Licht Ferenc üdvözölte a jelenlevőket, majd az eredményhirdetésre és díjátadásra került sor.
Németh Sándor részleteket olvasott fel a két elsődíjas pályamunkából, majd meghirdették a 2010. évi Jókai-díj témáját. Ez alkalommal id. Szinnyei József, a neves bibliográfus életét és munkásságát jelölték meg a pályázat kiírói, különös tekintettel az 1848/49-es forradalom és szabdaságharc korára.
Az ünnepély a Himnusz eléneklésével ért véget, majd a résztvevők, illetve a pályagyőztesek elhelyezték Jókai Mór szobránál virágaikat.

Felvidék Ma, Dunatáj (Németh)