Kopecsni Gábor, a könyv szerzője a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke, a Baranta Arslan 7. fokozatos okturja, tanítója. Négy éve foglalkozik intenzíven a Barantával, a hagyományos magyar harcművészettel, mely idő alatt elmélyítette a karikásostor-tudományát, majd később kutatómunkával is gazdagította ismereteit.

Pásztorokat, ostorkészítőket keresett fel, valamint karikás ostorral foglalkozó irodalmakat tanulmányozott át, hogy ennek a kutatómunkának gyümölcse lehessen – egy átfogó tanulmány, amit szeretne könyv formájában is megjelentetni.
A könyv célja, hogy hozzájáruljon elsősorban a barantázók, valamint olyan hagyományőrzők tudásának gyarapításához, akiknek kedves a karikás ostor, használják, becsülik, vagy terveik között szerepel annak beszerzése. A könyv két főbb részből tevődik össze, egyik a tanulmány oldaláról közelít, amely ismereteket közöl a karikás ostorról, mint munkaeszközrő, a népi hagyományokban, népi játékok, hitvilágban használt szakrális eszközről, vagy mint fegyverről, a másik pedig gyakorlati útmutatóként szolgál azok számára, akik gyakorolják vagy meg szeretnék tanulni a karikás ostor használatát, készítését.

A könyv felelős kiadója, a Felföldi Baranta Szövetség kéri minden jó szándékú magyar polgár, vállalkozó, szervezet támogatását, akik bármilyen felajánlást tudnak tenni a könyv megjelentetéséhez.

Számlaszám: 2629105271 Tatra Banka (Asociácia Hornozemská Baranta)
Kérjük feltüntetni: Könyv támogatás/podpora kníh

Felvidék Ma, atos