Egyedülálló találkozóra került sor február 11-én és 12-én Budapesten. A Szlovákiai Evangélikus Egyház három püspöke hivatalos látogatáson és tanácskozáson vett részt a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeinél.

A szlovák delegációt a vezető püspök, Miloš Klátik, valamint püspöktársai, Milan Krivda, és Slavomír Sabol képviselték. Magyar részről a tanácskozáson az evangélikus egyház elnök-püspöke, Ittzés János, valamint Gáncs Péter és Fabiny Tamás püspökök voltak jelen.

A püspökök tanácskozásukon a két egyházkapcsolatairól, a helyi egyházak és az államok kapcsolatáról, a magyar nyelvű szlovákiai valamint a szlovák nyelvű magyarországi gyülekezetekről, a közös ifjúsági, iskolai, teológiai munkáról, képzésekről és új lehetőségekről is szót ejtettek, a kölcsönös szimpátia, barátság és testvéri szeretet jegyében.

A szlovák-magyar püspöktalálkozó első programpontja a Déli Egyházkerület Püspöki Hivatalában zajlott. A két egyház püspökei és az egyházak médiaképviselői folytattak megbeszélést egymással.

– Mindkét állam vezetői számára példaként szolgálhat a magyar-szlovák evangélikus püspökök találkozója, amelynek legnagyobb eredménye az lehet, hogy az eddigi feszültségeket végérvényesen magunk mögött hagyjuk – mondta a sajtótájékoztatón Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.

A püspök utalt arra, hogy nagy lehetőség ez a találkozó, hiszen új kapcsolatrendszer kezdete, amelyen lehetőség nyílik arra, hogy eddig néven nem nevezett problémákról őszintén tárgyaljunk.
Nekünk keresztényeknek küldetésünk van, a megbékélés és békéltetés szolgálata, amelyben jó példával járhatunk elő.
A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke elmondta, a két püspöki kar már a tavalyi dunaszerdahelyi futballmérkőzésen történt incidens után elítélte a szélsőséges megnyilvánulásokat, és békülésre szólította fel a feleket.

Miloš Klátik, a Szlovákiai Evangélikus Egyház vezető püspöke beszédében reménységének adott hangot, hogy lesz gyümölcsöző kapcsolat a két egyház között. A püspökök mostani találkozóján beszámoltak a szlovákiai egyház és az ottani állami viszonyáról, valamint a szlovákiai ökumenikus párbeszédről is. Ezenkívül szót ejtettek a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar evangélikus közösségek helyi társadalomban való megjelenéséről és a két ország közötti egyházi információáramlás javításáról – mondta.

Miloš Klátik püspök szerint a reformáció egyik alapelve az anyanyelvű istentiszteletek tartása, ezért Szlovákiában kezdeményezték, hogy magyar nyelvterületre olyan lelkészeket küldjenek, akik beszélnek a hívők nyelvén.
Magyarországon ennek már számos jó példája van, hiszen szlovákajkú gyülekezeteinkben szlovák nyelven beszélő lelkészek szolgálnak, valamint az országos szlovák lelkészi szolgálattal külön megbízott lelkész foglalkozik.

evangelikus.hu