Február 1-től Horváth Zsuzsa, volt igazgatóhelyettes vette át az igazgatói posztot a rimaszombati Daxner utcai óvodában. Ahogy elmondta, a szülőkkel való jó együttműködés és az ebből eredő bizalom biztatta őt arra, hogy megpályázzon és elvállaljon egy ilyen felelősségteljes pozíciót.

Legfontosabb feladatnak egy tanítási terv kidolgozását tartja, ami meghatározza az óvoda következő félévben való működését. A közeli, de távolabbi jövőben is három fő koncepciót szeretnének követni. Elsőként szeretnének minél több játszóházas foglalkozást, játszódélutánt szervezni a szülők bevonásával és részvételével.
Másodsorban mindenképpen fontosnak tartják, hogy a gyermekeket a természet védelmére neveljék, megtanulják például a szemét szeparálását és újrafelhasználását. Szeretnének minél több természetlátogatást és tanulmányi kirándulást beépíteni az óvodai programba. Ehhez kapcsolódik a harmadik célkitűzés is, mely szerint fontosnak tartják a gyermekek egészséges életmódra való nevelését, már kicsi koruk óta.
Terv tehát van bőven, Horváth Zsuzsa bízik abban, hogy közös erővel és jó együttműködéssel meg lehet őket valósítani. Eközben mindenképpen hűek szeretnének maradni óvodájuk új szlogenjéhez: az óvoda a szülőkkel közösen – a gyermekekért.

Felvidék Ma, rimaszombat.eu