A Remény szokásos tavaszi zarándoklatára május 8-án, pénteken kerül sor az óhegyi (Staré Hory) búcsújáróhelyen. A Remény által meghirdetett áprilisi zarándoklatra viszont, amelyet Orosch püspök atya vezet, már megtelt az autóbusz. Amennyiben megfelelő számú érdeklődő jelentkezik, újabb autóbuszt indít a Remény szerkesztősége. Öregerdő, vagyis Óhegy (Staré Hory) búcsújáróhelye a történelmi Zólyom vármegyében található, a besztercebányai püspökség területén. Besztercebányától északra fekszik egy gyönyörű, vadregényes völgyben, magas fenyők és bükkfákkal övezett sziklás hegyek között. Az eredetileg gótikus stílusban készült kegytemplomot Hunyady János kormányzósága idején, Kőnigsberger Mihály királyi bányaigazgató buzgólkodására építették és a Rokonlátogató Szűzartya tiszteletére szentelték 1448 – 49-ben. Később, 1589-ben megnagyobbították, de ünnepélyesen csak 1621-ben konszekrálták. Az egyre nagyobb számú búcsújárások miatt 1850-ben két oldalhajót építettek hozzá. 1526 után a zarándoklatok meggyérültek és 1652-ig alig voltak számottevők. A környéken a különféle „fölkelések” miatt 1710-ig teljes zűrzavar uralkodott. Ekkor véglegesen a Jézus-társasági atyák vették át a térség lelki gondozását.

A kegyszobor a Boldogságos Szüzet ábrázolja. Fején királyi aranykorona van, bal karján a kis Jézust tartja. Négy és fél láb magas és immáron ötszáz éves múltra tekint vissza. Viszontagságai közé tartozik, hogy Öregerdő (Óhegy) lakói a protestánsok elől az érdő sűrűjében rejtették el egy fa belsejében. És amikor később visszavitték trónusára, a fa tövében egy forrás fakadt, amelynél számtalan csoda történt azóta. A hívek tömegesen keresik föl azóta. Zólyom, Lipót, Bars, Hont, Túróc, Nyitra, Árva, Gömör, Borsod, Heves és Nógrád megyékből jártak ide igen sokan zarándokok. Selmec és Körmöcbánya Nagyboldogasszonykor hódol a Szűzanya előtt, de pünkösdkor, Kisboldogasszonykor és a Rokonlátogató Szűz Anya ünnepén, Sarlós Boldogasszonykor és a többi szép Mária-napon is özönlenek ide a búcsúsok.

A kegytemplomtól kelet felé haladva, Szent Mihály és a Szűzanya képe előt elmenve található a híres kegyforrás, számtalan csoda tanúja. A zarándokok tekintsék meg Szent Zsófia kápolnáját (1820), Szentháromság kápolnáját (1794), Nepomuki Szent János szentélyét (1794), Szent Anna csarnokát (1600), Szent Péter és Pál kápolnáját (1815), Szent Flórián emlékhelyét (1790), valamint az öregerdői kálváriát, melyben hét stáció található és 1809-ben készült. Nagyon szép a kálvária gótikus kápolnája is 1894-ből. (vö: bucsujaras.hu)

Felvidék Ma, Spesnet, sk