Elveszett illúziók volt a címe a párkányi Balassi Bálint Kulturális Napok március 20–i estjének a helyi Csemadok-házban. Izgalmas és eddig ismeretlen történelmi tények kerültek felszínre a 2007–ben a Kossuth Kiadó és a Zala Megyei Levéltár kiadásban megjelent, az “Elvett illúziók – Drozdy Győző emlékiratai” című könyvben, melyet most a párkányiak is a kezükbe vehettek.

Az 1885-ben a felvidéki Bajtán / ma Bajtava/ született tanítóról, politikusról, laptulajdonosról, szónokról eddig mit sem tudtak a régióban, de az itteni kutatások, történelmi adatok sem igen szólnak munkásságáról. Holott, az 1919 –es cseh megszállással szembeni ellenállás szervezője volt a párkányi körzetben, majd Budapesten folytatta politikai pályafutását.

Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója, aki bemutatta e több száz oldalas könyvet, szintén fontos forrásnak, értékes dokumentumnak tekinti a kiadványt. Drozdy Győző könyve az 1918 – 1921, ill. az 1944 és 1946 közötti politikai események igen fontos dokumentuma, izgalmas, egyedi stílusával.
Stumf István politológus , aki a könyvet ajánlja, így hívja fel a figyelmet az alkotóra: „ Ha egyenlőre keveset tudunk Drozdy Győzőről, az ellenfeleinek bűne. Ő nem „elfeledett politikus”, ha elfelejtésre is ítélték, ha el is hallgathatták tetteit, ha el is hallgattatták őt magát, az „örök bajkeverőt”, „aki mindig csak viaskodott”, és több mint nyolcvanéves élete során, „tíz – húsz párt biztosan kiszunnyadt” mellőle. Politikusok olvassátok, és tanuljatok tőle, merítsetek erőt belőle.”

Az esten jelen voltak a Drozdy család leszármazottai is, akik közül legtöbben Magyarországon , de Párkányban is élnek, sőt még jelen volt a Zólyomban élő utód is.
Remélhetőleg ezen rendezvény által bővül majd a párkányiak helytörténeti adattára is, amelyre a helyi múzeum vezetője is felhívta a figyelmet.
Felvidék Ma, Dániel E.