(Fényképgalériával) 2009. március 8-án Budapesten, a Szép utca 3. számú ház oldalán elhelyezett emléktáblánál gyülekeztek a felvidéki és az anyaországi magyarok, hogy a Rákóczi Szövetség szervezésében rendezett Esterházy-megemlékezésen részt vegyenek.
A Szép utcai házban lakott budapesti tartózkodása idején 1940-1944 között gróf Esterházy János. A megjelenteket Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke köszöntötte.
A több mint száz fős megemlékező tömeg Nagy Csaba tárogatóművész és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusát hallhatta. Az emléktáblánál ünnepi beszédet mondott Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke, aki bizakodásának adott hangot, hogy a mártír gróf rehabilitációja hamarosan megtörténik és majd az őt megillető helyre kerül a példás életű keresztények sorában. Ugyanakkor kifejtette, hogy a mai ifjúságnak nehéz maradandó példaképeket találniuk, de nekünk kell rámutatnunk arra, hogy Esterházy János példáját követni az egyik legszebb cselekedet itt a földi életben.
Az emléktáblát több politikai, társadalmi, ifjúsági és civil szervezet képviselője is megkoszorúzta. A Felvidékről érkező és a magyarországi megemlékezők szinte beborították virágaikkal az emléktábla falát.

Az ünnepség ezután a Magyarok Házában folytatódott. Martényi Árpád bevezetőjében örömmel szólt arról, hogy a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsora Esterházy Jánossal kezdte a napot. A továbbiakban átadta a felvidéki gróf lányának, Esterházy Malfatti Alice-nak az üdvözletét, majd szólt a 20 éves Rákóczi Szövetségről is. Ezután Cúth Csaba, a felvidéki Via Nova ifjúsági szervezet elnöke szólt a jelenlevőkhöz. Beszédében Esterházyról, mint a sikeres fiatalemberről szólt, aki fiatalon vette vállára a keresztet, rajta a felvidéki magyarsággal. Összefoglalója végén szólt az aktuális szlovákiai helyzetről és Esterházynak Magyarországgal való viszonyáról írt feljegyzéseivel zárta szavait.
Martényi Árpád beszámolt az Esterházy Jánoshoz kötődő események soráról, amelyek a Felvidéken és Magyarországon kerültek megrendezésre.
Idén a Rákóczi Szövetség Esterházy-emlékplakettjeit Cservenka János, a hidaskürti Középfokú Magán Szaktanintézet és Magán Kereskedelmi Akadémia alapítója, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa vehette át.
Rubovszky András, a a Széchenyi Társaság főtitkára Cservenka János laudációját tartotta, amelyben elmondta, hogy a díjazott a szakközépiskola megalapításakor azt a célt tűzte ki célul, hogy a felvidéki magyar fiatalok saját anyanyelvükön tanulhassanak és ezáltal ismerjék meg a magyar szakterminológiát is. Kiemelte, hogy nemcsak az oktatás nyelve, hanem az iskola szellemisége is magyar.
Cservenka János, miután átvette az emlékplakettet, meghatódottan köszönte meg azt és felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy tudatosítania kellene a felvidéki magyar szülőknek azt, hogy az érvényesülés nem csupán a szlovák nyelv tudásában merül ki, hanem az anyanyelven való tanulásban. A jövőkép pedig csak akkor lehet tiszta és biztató a szlovákiai a magyarságnak, ha összefognak és mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermekeik érvényesülni tudjanak és tanulhassanak anyanyelvükön a szülőföldön.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusát Koncsol László költő méltatta és mutatta be a jelenlevőknek. A felvidéki költő elmondta, hogy a kórus nehézségeken küzdötte át magát az egyes évtizedekben és hogy milyen helyezéseket értek el megalakulásuk óta. Zömével zenetanárok alkotják a kórust, akik otthon saját maguk is kórust vezetnek. Az 500 km hosszú Felvidéken sugározza a zene szépségét és szólítja meg a zene nyelvén a magyarságot a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa. Hecht Anna, a kórus elnöke köszönte meg a díjat és egyúttal Tóth Árpád karnagynak is köszönetet mondott fáradságos munkájáért.

Végezetül a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József szólt a jelenlevőkhöz és köszönte meg, hogy eljöttek a Felvidék minden pontjáról, hogy emlékezzenek a mártír grófra, Esterházy Jánosra.

Felvidék Ma, atos

Fotók: atos