Az alábbiakban a Família magazinban megjelent interjút közöljük, amelyet Jakubecz Márta készített a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnökével, Csémi Szilárddal.

– Szervezetük a szlovákiai magyar gyermekek és ifjúság valláserkölcsi magatartását, testi és szellemi képességét fejleszteni kívánó nevelést tűzte ki célul a cserkészet eszméinek szellemében. Ennek jegyében a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség immár a 90-es évek elejétől sikeresen működik. Csémi Szilárd, a szervezet elnöke minek tulajdonítja ezt az eredményes és megújulni mindig kész tevékenységet?

– Ennek gyökerét elsősorban abban látom, hogy a cserkészet szigorúan politikamentes, nonprofit szervezet, amely tagjainak teljes személyiséggé való formálását, s ezáltal sokoldalú fiatal nemzedékek nevelésének elősegítését tűzte ki célul, s mindezt egyénre szabottan. A cserkészet megalakulásától kezdve mindig korszerű nevelési elvekre épített, hiszen Lord Baden-Powell, a cserkészet alapítója is korának legnagyobb pedagógiai eszméit próbálta a gyakorlatban megvalósítani. A mai napig erre törekszünk, rendszeres időközönként igyekszünk megújulni, mert a gyermekek és a fiatalok nevelésének összhangban kell lennie a társadalom igényeivel. Jelenleg is egy ilyen megújulási folyamat részesei vagyunk a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségen belül, igyekszünk felülvizsgálni és korszerűsíteni nevelési koncepciónkat. Idén januárban, felnőtt cserkészeink konferenciáján, melyre Révkomáromban, a Marianum Egyházi Iskolaközpontban került sor, többek között épp az egyes cserkészkorosztályok nevelési módszereivel foglalkoztunk.

A célok továbbra is ugyanazok, a szervezet erős alapokon áll, van mire építenünk. A hatékony munkához – az isteni gondviselésnek hála – minden feltétel adott: értékes, segítőkész emberek találhatók szervezetünk minden szintjén, akik szabadidejüket feláldozva mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek, fiatalok a lehető legtöbbet kapják tőlünk, s hogy meg tudjuk mutatni, fontos építőelemei vagyunk nemcsak a magyar közösségnek, hanem a társadalom egészének is. Mivel a szervezet működése önkéntes munkán alapszik, s nem profitorientált, munkánkhoz támogatókat kell megnyernünk, a jövedelemadó felajánlott két százalékáért is hálásak vagyunk.

– Mely rendezvényeiket érzi különösen fontosnak s az ifjúság körében a legkedveltebbnek?

– Minden évben vannak országos rendezvényeink, s ezeket figyelembe véve szervezik cserkészközösségeink a saját tevékenységeiket. Nagyon fontosak a heti kiscsoportos találkozók, az ún. őrsi foglalkozások, hiszen elsősorban itt zajlik a nevelőmunka.

Országos rendezvényeink közül nagy népszerűségnek örvend a történelmi vetélkedő. Évente kerül sor rá március végén, általában 120-150 résztvevővel. Idén Ipolyság fog otthont adni neki. Nagyon fontosak a nyári vezetőképző táboraink, illetve a vezetőknek szóló tanfolyamaink, tréningjeink is, hiszen folyamatosan szükség van vezetőink továbbképzésére, utánpótlására.

Az utóbbi évek két legnagyobb létszámú rendezvényét idén ősszel szervezzük meg. Szeptemberben az országos akadályversenyen meg métabajnokságon cserkészeink tudását és állóképességét szoktuk felmérni, ezen évente 300-400 tagunk vesz részt. Hagyományőrző országos rendezvényünkre: a FELCSER-re, azaz a Felvidéki Regöscserkész Találkozóra pedig október elején várjuk a résztvevőket. Ez nagyszerű találkozóhelye a 14-30 éves fiataljainknak, ahol kötetlenebb formában tudnak találkozni, barátkozni egymással. Általában közel 250-en érzik fontosnak a részvételt Királyhelmectől Pozsonyig.

Az adventi időszakban országos lelkigyakorlatot szervezünk. 2008-ban a lelkigyakorlat vezetője a Jézus Szíve Nővérek Társaságának két tagja: Fogassy Judit és Stafford Kriszta nővér volt. Az eseményen közel hatvan fiatal vett részt. Külön örömet jelentett, hogy az egyházfai szervezők gondoltak családos tagjainkra is, akik ezt az adventkezdést így közösen, gyermekeikkel együtt tudták átélni. Itt úgy tapasztaltam, hogy cserkészeink nyitottak önmaguk megismerésére, Jézus ismételt felfedezésére, a kölcsönös párbeszédre. Az advent befejezéseként még eljuttattuk a betlehemi békelángot, azaz a szeretet lángját Dél-Szlovákia magyarok lakta vidékére, így a láng szenteste ott loboghatott sok-sok család asztalán.

2008-ban több nemzetközi rendezvényen is képviseltük a felvidéki magyar cserkészetet. Közülük talán a közép-európai cserkészek számára Lengyelországban szervezett „Szilézia 2008” nevű nagytábort emelném ki, de társrendezői voltunk a szlovák cserkészek „Aqua 2008” nevű nemzetközi táborának is, amelyet a vízi sportok iránt érdeklődőknek szerveztünk meg.

– Lapjuk, a Cserkész, amely 1990-től évi tíz alkalommal jelenik meg, eljut a Kárpát-medence minden magyarlakta területére, sőt a tengerentúlra is. A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának 2007 őszi döntése értelmében a fórum tagszövetségei a Cserkészt közös lapjuknak tekintik. A visszajelzésekből az derül ki, hogy jelenleg a Cserkész a Kárpát-medence és a nyugati magyar szórvány legjobb magyar cserkészújságja. Ön szerint mi folyóiratuk legfőbb erénye?

– Lapunk sikere és erénye abban rejlik, hogy magazinjellegénél fogva nemcsak a cserkészeknek és egy szűk korosztálynak szól, hanem megpróbál mindenkit megszólítani a legfiatalabbtól a legidősebbig, éljen az magyarként bárhol a nagyvilágban. A cserkésztudáson túl helyt adunk benne a cserkészek beszámolóinak, a cserkészszövetségek felhívásainak is. A szakmai oldalak mellett megtaláljuk a hitéletet, a magyarság kincseinek közérdekű bemutatását, a történelmi képregényeket, a játékos rejtvényeket, fejtörőket is a lapban. Kirándulóhelyeket, környezetvédelmi trükköket is megismerhetünk belőle. Olvashatunk benne közérdeklődésre számot tartó írásokat (például az olimpiák bemutatóit), de különböző értékes művek (CD, könyv, film) ajánlóit is. A lap a szerkesztőség munkájának köszönhetően sokrétű és változatos. A Cserkész mára a magyar cserkészet közös lapja lett, aminek szerkesztésébe minden magyar cserkészszövetség bekapcsolódik, és egyre nagyobb példányszámban jut el a Kárpát-medencébe és a nyugati szórványban élő magyarokhoz is.

– A cserkészmunka egészen közvetlen kapcsolat kialakítását teszi lehetővé a fiatalokkal. Így a nevelésükből aktív részt vállalnak. Milyen módon erősítik a gyökereket?

– Ahogy már az előbb is említettem, a cserkészet teljes személyiséggé szeretné formálni a rábízott gyerekeket és fiatalokat, mindezt egyénre szabott nevelési módszerrel. A gyerekek szemszögéhez igyekszik alkalmazkodni, az alapvető értékek megőrzésére buzdít, s használható tudást ad. A kiscsoportos foglalkozásokon mindenki teljes odafigyelést kap. Maria Montessori nevelési módszerében kifejti, nem az a lényeg, hogy mennyi tudást sajátít el a gyermek, hanem hogy a saját szintjéhez képest mennyit fejlődik mindeközben. Mi sem a tudás mennyiségét tartjuk a leglényegesebbnek, hanem az egyénre szabott fejlődést, hogy a cserkészet segítő kezet nyújtson a gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek egyaránt. Egy időben mind testi, mind lelki, mind szellemi képességeit szeretnénk fejleszteni a ránk bízottaknak.

A cserkészettől nem lehet elválasztani a vallásosságot, ez az egyik alapja. Ám a cserkészet nem kötődik szorosan egy felekezethez sem, tagjaink között a történelmi keresztény egyházak csaknem minden felekezete képviselteti magát. Mi cserkészeinktől azt kérjük, hogy a saját hitük szerinti feladatoknak, előírásoknak teljes mértékben tegyenek eleget, és ezen a téren is próbáljanak fejlődni.

Számunkra, felvidéki magyar cserkészek számára fontos feladat az is, hogy a magyar kultúrát, a magyar nemzet értékeit átmentsük, és továbbadjuk a fiataloknak. Nagyon fontos, hogy tagjaink tudják, hol vannak a gyökereik, honnan jönnek, mert a jövőt építeni csak a múlt ismeretében lehet. Gyakorlati oldalról nézve cserkészeink a foglalkozásokon megtanulnak közösségben dolgozni, szerepelni, kiállni a maguk igazáért. A fiatal őrs- és csapatvezetők csoportot vezetni, pályázatokat, projekteket írni, előre tervezni is megtanulnak. A kirándulások, táborok során rengeteg kapcsolatot szereztek bel- és külföldön egyaránt. Ezek mind rendkívül hasznos képességek, amelyeket magánéletükben, tanulmányaik, munkájuk során is kamatoztatni tudnak a későbbiekben. Ennél vonzóbb, jobban működő modellt kevés szervezet tud nyújtani.

– Köszönöm az interjút, és további sikeres – Isten áldotta – cserkésztevékenységet kívánok a szlovákiai magyar ifjúság körében!

Família, Felvidék Ma, atos