Március 28-án Nagymegyeren tartották a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Konferenciáját. A jelölőbizottság és a területi választmány ajánlása alapján az alapszervezetek képviselői döntöttek a személyi posztokról és a programról.
A konferencia küldöttei megválasztották a 28 tagú Területi Választmányt és az országos konferencia 18 főből álló küldötteit.
A Járási Ellenőrző Bizottság tagja lett Lengyel István, Csóka Éva és Hájos Zoltán.
A Területi Választmány elnökévé Varga Lászlót választották, alelnöknek pedig Nagy Józsefet és Mészáros Csillát.
Az Országos Tanácsba delegált tag lett Bárdos Gábor, Sátor Zoltán, Nagy József, Mészáros Csilla és Varga László.
Az Országos Elnökség tagja Varga László lett.
A konferencia küldöttei döntöttek a területi választmány által ajánlott, 2009-2012-es évre szóló programról is. A program a szervezeti, működési és személyi változtatások mentén jelöli ki a célokat, hogy a megvalósuló munka minél hatékonyabb legyen. A program a szervezet tevékenységi céljában hangsúlyos szerepet szán a közművelődés mellett az amatőr művészet pártolásának. Továbbá a program más szervezetekkel való hatékonyabb együttműködést is pártolja, ezzel is erősítve a kitűzött feladatok megvalósítását.
A program egyik fontos újítása, hogy igyekszik bevonni a fiatalokat a Csemadok-tagságba és minél hatékonyabban aktivizálni annak munkájában. Az „Új generáció” nevű program célként fogalmazza meg, hogy a vezetőség mellett ifjúsági bizottság is alakuljon, illetve szorosabb kapcsolat ápolását az oktatási intézményekkel és ifjúsági szervezetekkel. A konferencián az aktuális társadalompolitikai és kulturális problémák megvitatása is napirenden szerepelt.
Az új program és személyek megfelelően biztosítják majd a Dunaszerdahelyi járásban, hogy a Csemadok alapszervezetei továbbra is biztosítani tudják kultúramegőrző szerepüket.

Felvidék Ma, Varga Zsolt