Április 14-én a dunaszerdahelyi Szent György-plébániatemplom orgonájának a felszentelésére került sor az esti szentmise keretében. A szentelést a város szülöttje, Dr. Karaffa János atya, felsőtúri plébános végezte.
A szentmise előtt Kiss Róbert esperes-plébános köszöntötte a jelenlevőket, majd Marián Muška orgonajavító, a zsolnai Szent Barbara-plébániatemplom orgonistája ismertette az orgonajavítás részleteit. A szentmise elején még nem szólt az orgona, csak miután a felszentelését végző lelkiatya először megáldotta, majd a kórusban fel is szentelte.
Az orgonát 1922-ben építette a Rieger cég.
A szentmise után előbb Marián Muška orgonakoncertjét hallgathatták meg a hívek, majd azt követően id. Derzsi György és a Szent György-kórus adott koncertet. Az orgona magasztos sípjain kiszálló hangok még fenségesebbé tették az Ave Mariát, amelyet Kollár Katalin adott elő.

A koncerten a sikabonyi kápolna felújítását lehetett támogatni adományokkal. A Makovcez Imre által tervezett új katolikus templom megépítése még várat magára.

Felvidék Ma, atos

Fotók: atos