Szlovák nyelvoktatást vezetnek be a szlovákiai magyar tannyelvű óvodákban – közölte a Pravda című független szlovák napilap hétfőn. Az újság szerint a magyar gyerekek óvodai szlovák nyelvoktatását az oktatásügyi minisztérium módszertani levele írja elő, amelyet március végén adott ki a tárca. A magyar tannyelvű óvodákban eddig magyarul folyt az oktatás és a kommunikáció.

A pedagógusoknak a rendelkezés alapján mostantól biztosítaniuk kell majd, hogy a magyar gyerekek játék közben anyanyelvük mellett a szlovák nyelvet is használják. A minisztérium azt a szókincskészletet is meghatározta, amelyet a gyerekeknek el kellene sajátítaniuk. “A tanító játék közben anyanyelven kérdést tesz fel a gyerekeknek, majd a játékot az államnyelven is megnevezi” – idézi a módszertani rendeletet a Pravda.

A magyar tannyelvű óvodáknak ennek érdekében szlovák nyelvű gyermekkönyveket kell majd vásárolniuk. A Szlovák Nemzeti Párthoz (SNS) tartozó Ján Mikolaj által vezetett oktatási tárca már korábban is erőfeszítéséket tett annak érdekében, hogy a magyar tannyelvű iskolákban magasabb óraszámban oktassák a szlovák nyelvet. Mikolajék arra hivatkoznak, hogy a magyar gyermekek szlovák nyelvtudása hiányos és elégtelen. Az általános iskolák utolsó, kilencedik osztályos tanulói között készített felmérés azonban azt jelzi, hogy nincs lényeges különbség a magyar tannyelvű iskolák és a szlovák tannyelvű iskolák diákjai között.

A magyar kilencedikesek átlagosan 42 százalékban értették meg jól a szlovák nyelvű szöveget, míg a szlovák kilencedikesek, akiknek ez a nyelv anyanyelvük, 50 százalékban. Szintén az SNS kezdeményezése volt, hogy a magyar iskolák honismereti tankönyveiben kizárólag szlovák nyelvűek legyenek a földrajzi megnevezések.

Ebben a kérdésben végül is kompromisszumos megoldás született, s az új tankönyvekben kétnyelvűek lesznek a megnevezések, s az első helyen az anyanyelvű név fog szerepelni. Bár a parlament ezt a szabályt elfogadta, Ján Mikolaj többször is hangoztatta, hogy a jogszabályt nem fogja betartani, mert az szerinte zavaros. A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja folyamatosan tiltakozik a magyar oktatásügyet korlátozó intézkedések és igyekezet ellen.

A kérdés Budapest és Pozsony viszonyában is feszültséget keltett. A pedagógusok egy része helytelennek tartja, hogy a 3-6 éves gyermekek idegen nyelvű oktatást kapjanak, mert szerintük ilyen korban még anyanyelvükön sem ismernek minden megnevezést.
MTI