A Kassai Megyei Önkormányzat legutóbbi ülésén csökkentette az idei év költségvetését. A Pénzügyminisztérium előzetes kalkulációi szerint az adókból befolyt összeg a pénzügyi válság következtében a 2009-es évben jelentősen csökkenni fog, amely meghatározza az egyes önkormányzatok, és a hatáskörükbe tartozó intézmények költségvetését is.

Kassa megyében a fizikai személyek adójának csökkenése a jelenlegi számítások szerint 9 624 845 €-t tesz ki, ezért a megyei önkormányzat a legutóbbi ülésén az idei év költségvetésének csökkentésére kényszerült. Az egyéb bevételek, szponzoradományok és a 2008-as évből megmaradt összegek, stb. figyelembevételével jelen pillanatban 435 793 € csökkentést fogadott el az önkormányzat, ez az összeg azonban nem végleges.

Legnagyobb, mintegy 165 970 € elvonást a megye saját hivatalának működési költségeiben hajt végre, s valószínű, hogy a bérek csökkentésére is szükség lesz. A hivatal elnöke már februárban írásban kérte a megyéhez tartozó intézmények vezetőit, hogy dolgozzanak ki költségcsökkentő terveket, s az év elejétől a működésre küldött előlegeket is megkurtították. A megyén működik egy válságkezelő bizottság, melynek tagjai a krízis által előállt konkrét helyzetekben dolgoznak ki megoldásokat.

A pénzelvonás az oktatásügyet nem érinti, elbocsátásokra pedig egyelőre más területen sincs szükség.

Fecsó Yvett