A magyar kormányban Kiss Péter, a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe tartoznak a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok is.
Erről rendelkezik a Kormány 88/2009. április 13-i rendelete – a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről – „A társadalompolitikai miniszter a nemzetpolitikáért való felelőssége körében ellátja a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati feladatokat, összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét” – olvasható a nemzetpolitika.gov.hu oldalon.
A mai Népszava szerint: a nemzetpolitikáért­ továbbra is Gémesi Ferenc felel majd, a társadalompolitikai szakállamtitkárt még keresik. A társadalompolitikai feladatok összehangolásának körében Kiss Péter nem csak az egyes szaktárcák (egészségügy, szociális, oktatási) tevékenységét koordinálja majd a válságkezelő program megvalósítása során, hanem a társadalmi érdekegyeztetés (például OÉT) koordinációját is ellátja. Szocialista politikusok „érdekes fordulatnak” nevezték, hogy Kiss Péterhez került a kancelláriáról kiszervezett nemzetpolitika. A múlt hét végéig ugyanis úgy volt, hogy a teljes feladat a hozzá tartozó nem csekély mértékű pénzügyi forrással a Külügyminisztériumnál landol.

Felvidék Ma