A világon csak három helyen van scala santa – Szent Lépcsők: Rómában, Krakkóban és Malackán. Az Örök Városban 1586-ban emelték a 27 lépcsőt, a Pilátus házához vezető lépcsőkből is felhasználva, melyen Jézus a halálra ítélése után felment.
A mélyen hívő gróf Pálffy Pál, Magyarország nádora és a városka jótevője, ferences kolostort és templomot építtetett birtokán,mely 1653-ban lett befejezve. A lateráni bazilika Lépcsőinek másaként a templomhoz épített Szent Lépcsőket – egyikén lábnyommal – és a kápolnát 1660-ban szentelte fel Pálffy Tamás püspök.
Az elmúlt szombat délelőtt, a Remény felhívására közel egy órán át magyar áhítatot,imát és éneket hallhattak az ősi falak. Térden kúszva lépcsőfokonként Jézus szenvedéseiről elmélkedtünk. Urunk szenvedésének misztériumára irányítva figyelmünket a böjti időben. A Lépcsőkön kérve Urunkat,hogy szenvedése életünk keresztútjain bátorságra és hűségre adjon erőt.
Íme egy részlet a malackai kegyhely énekéből: “….Bal lábad szent sebéért alázattal kérünk,Sok bűnünk ballépését bocsásd meg minékünk!Háború veszélyét tartsd távol mitőlünk! Békességben,egységben tartsd meg magyar népünk.”
Reméljük a jövőben rendszeressé válik magyarok részéről e híres hely újra felfedezése.

Felvidék Ma, Zilizi Tihamér