A „szokásostól eltérő” kihallgatási eset a kassai körzeti rendőrkapitányságon nagyon gusztustalan. Nem azért, mert arról videofelvételt készítettek. És nem is azért, mintha ártatlan gyermekekről lenne szó – lopás után fogták el őket – továbbá azért sem, mert romák az elkövetők – írja a Pravda mai száma a nagy vihart kavart esetről.

Gusztustalan elsősorban is azért, mert a rendőrök súlyosan átlépték hatáskörüket. A rendőrségnek ugyanis nem az a dolga, hogy megbüntesse a törvénysértőket. A jogi norma szerint ez a „privilégium” egyedül a bíróságot illeti meg. A rendőröknek az a dolguk, hogy az esetet kivizsgálják, az elkövetőt pedig elfogják és kihallgassák. Arányos mértékű (!) erőszak alkalmazására pedig csak akkor van lehetőségük, ha saját vagy mások testi épségének védelme forog kockán.
Bármit is követtek el ezek a fiatal delikvensek – ez esetben éppen roma származásúak – a rendőrség ilyesfajta hozzáállása nem való egy civilizált országba. Ha törvénysértést követtek el, meg kell őket büntetni. De csak a törvény betűje szerint, és nem az egyenruhások kénye-kedve szerint. Azzal, hogy a tetteseket arra kényszerítették, pofozzák meg egymást és vetkőzzenek meztelenre, ráadásul az egészről videofelvételt készítettek, azoknak a szintjére süllyedtek, akiket meg akartak büntetni – bűncselekményt, sőt gaztettet követtek el, írja a Pravda kommentátora.

Ki tudja, hogy vajon hány hasonló eset történt és történik a szlovák rendőrkapitányságokon, csak ott nem annyira ostobák, hogy saját törvénysértésüket még videóra is felvegyék. És ha ebben az esetben nem lenne bizonyíték, vajon hinne-e valaki is ezeknek a gyerekeknek? A helyi rendőrség vezetése minden bizonnyal azzal zárná le az esetet, hogy Luník lakótelepi „koszos cigányok” kitalációja csak az egész.
Az országos rendőrfőkapitány reakciója az eset kapcsán egyrészről dicséretes. A rendőrségi brutalitás megtűrése sem a belügyi tárca, sem pedig az állam részéről nem volna jó jel, továbbá sem a külföld felé, sem az állam polgárai felé. Másrészről viszont addig, amíg le nem zajlik egy komplex és átfogó megtisztulási folyamat a rendőrségen belül, és amíg meg nem szabadulnak az olyanoktól, akik az egyenruha viselésével szadizmusukat palástolják, továbbá a törvény megsértését és szervezett bűncselekmények elkövetését mentegetik, addig a rendőrség soha nem nyeri el a polgárok bizalmát, szögezi le a Pravda jegyzetírója.

Packa országos rendőrfőkapitány és Kaliňák belügyminiszter elutasították személyes felelősségüket. Persze, bizonyára nem is lehetnek ismereteik valamennyi emberről, aki a rendőrség kötelékében dolgozik. Lehetőség van viszont annak bebiztosítására, hogy minimalizálják az ilyesfajta esetek előfordulását – a leendő rendőrök kiválasztási feltételeinek átértékelésére. Ez pedig mindenképpen a miniszter hatáskörébe tartozik, a rendőrfőkapitány pedig egy ilyen javaslatot legalábbis megemlíthetne. Fejtől szokott bűzleni a hal. Még akkor is, ha nem lát a farkáig, zárja jegyzetét Erik Potocký.

Felvidék Ma, Pravda, tt.