A Kárpát-medencei Képviselők Fóruma Jogi Albizottsága 2009. május 27-i ülésén üdvözölte a református egyház egységének megteremtését, és áttekintették a határon túli magyar oktatási és média kérdéseit. Az ülésen állásfoglalást fogadtak el.

A KMKF Jogi Albizottságának állásfoglalása

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Jogi Albizottsága 2009. május 27-én tartotta meg ötödik ülését.

Az albizottság egyhangúan üdvözölte a Kárpát-medencei magyar református egyházak egységének megteremtését, amelynek kimondására 2009. május 22-én Debrecenben került sor.

Az ülés áttekintette a határon túli magyar oktatás és média aktuális kérdéseit, és a következőket állapította meg:

1) Tekintettel a kérdéskör aktualitására – a KMKF Kulturális és Oktatási Albizottsága 2009. április 28-i állásfoglalásának 7. pontjából kiindulva – a Jogi Albizottság szakmai állásfoglalást fogadott el a kisebbségi oktatás és anyanyelvhasználat minimálstandardjáról. Az albizottság javasolja, hogy a szomszédos országokkal a kérdéskörben folytatott egyeztetéseknél a Kormány képviselje a szakmai állásfoglalást.

2) Az albizottság kívánatosnak tartja, hogy a pozitív kisebbségvédelmi megoldások jogszabályba rögzített formát öltsenek, mert ezáltal kevésbé vannak kitéve különböző belpolitikai változásoknak.

3) Az albizottság tájékoztatást kapott arról, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Külügyi Bizottsága 2009. február 25-i ígérete nyomán a további párbeszéd céljából 2009. május 20-án eljuttatta a magyar félnek a KMKF intézményesítésével kapcsolatos jogi kifogásait tartalmazó elemzést. Az albizottság megállapítja, hogy a szlovák dokumentum a február 25-i megegyezésen túlmenően az autonómiatörekvések kérdését is felveti. Az albizottság ennek kapcsán célszerűnek látja a szlovák felet biztosítani, hogy a magyar fél kész a szlovák dokumentumnak megfelelően – túlmenve a februári megegyezésen – a párbeszédet az autonómia kérdésére is kiterjeszteni.

4) Az albizottság tájékoztatást kapott a Külügyminisztériumtól a szlovák államnyelvtörvény tervezett szigorításáról. Az albizottság egyetért a Külügyminisztérium jogi megalapozottságú helyzetelemzésével és a szlovák fél irányában tett lépéseivel. Az albizottság üdvözli a külügyminiszterek megállapodását, amelynek értelmében magyar-szlovák szakmai egyeztetésre kerül sor a törvényről, egyszersmind javasolja, hogy az illetékes szakminiszter is kezdeményezze szlovák partnerénél a szakmai egyeztetés megindítását.

5) Az albizottság tájékoztatást kapott a Külügyminisztériumtól a kárpátaljai kisebbségpolitikai problémák jogi összefüggéseiről. Az albizottság örömmel értesült a kárpátaljai magyar politikai erők azonos irányú erőfeszítéseiről a problémák megoldása érdekében.

6) Az albizottság üdvözli a román kormány decentralizációs szándékait, melyek révén elérhetővé válik a döntéseknek az állampolgárokhoz minél közelebb eső szinten történő meghozatala. Felhívja egyúttal a figyelmet olyan jogi garanciák megteremtésének fontosságára, amelyek lehetővé teszik, hogy a megszerzett nyelvi jogok ne sérüljenek a döntési kompetenciák közösségi szintre kerülése következtében. Ugyanakkor aggodalmának ad hangot, hogy a kompetencia elvén a köztisztviselői karba került magyar vezetők jelenős részét politikai alapon távolították el, így ezek az intézkedések az etnikai diszkrimináció formáját öltik.

7) A határon túli magyar közösségek kisebbségjogi környezetének kérdésében az albizottság megismerkedett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) ezen a téren folyamatban lévő elemző munkájával, valamint a magyarországi kisebbségek elektronikus adatbázisának fejlődésével. Az albizottság célszerűnek látja az adatbázis kiterjesztését a határon túli magyarságra.

Budapest, 2009. május 27.