Öt évvel ezelőtt született meg a Kárpát-medencei protestáns egyházak egyesülésének gondolata, amely mára valósággá érett. Az egységes Magyar Református Egyház Alkotmányának május 22-ei, debreceni aláírásáról a budapesti közszolgálati televízió több műsora tudósít.
Az öt évvel ezelőtt megtartott népszavazás után minden történelmi egyház –a református is – különösen fontos feladatának tekintette az országhatárokkal elválasztott magyarság szellemi egyesítését. E munka eredménye, hogy az erdélyi, a kárpátaljai, a felvidéki, a délvidéki és az anyaországi reformátusok vezetői 2009. május 22-én Debrecenben Alkotmányozó Zsinatra ülnek össze, és kézjegyükkel látják el az egységes Magyar Református Egyház Alkotmányát.
„2005-ben kimondtuk, hogy aki a magyar református egyházhoz tartozónak vallja magát, éljen bárhol a világban, és legyen magyar vagy más anyanyelvű, az tagja a közösségünknek – méltatja az eseményt Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, majd hozzáteszi. – Az egyesülés gondolata felvetette a kérdést: mi lenne, ha közös alkotmányunk lenne, amelyet minden egyház beillesztene saját jogrendjébe? Úgy, ahogyan a tagállamok is átveszik az Európai Unió jogrendjét.”
Az ünnepélyes aktust több évig tartó szakmai munka előzte meg. A Generális Konvent munkacsoportjai egyházjogi, liturgiai, dogmatikai kérdésekben fogalmaztak meg egységes álláspontot. Az egységesítés nem jelent uniformizálást, a határon túl élő reformátusok továbbra is megőrzik történelmi hagyományaikat, sajátosságaikon alapuló hitéleti autonómiájukat. A felvidéki reformátusok – tekintettel az államtól való anyagi függésükre és a nagyszámú szlovák anyanyelvű hívükre – megfigyelőként vesznek részt a tanácskozáson és a ceremónián.

Május 22-e egyben a hálaadás ünnepe, Debrecenbe több tízezer vendéget várnak. A Kárpát-medence református templomaiban egyszerre kondulnak meg a harangok, a cívisváros központján áthaladó menet pedig az összetartozást szimbolizálja.

A Magyar Televízió kiemelt figyelmet fordít a történelmi aktusra. Május 22-én az Ablak élő adásban tudósít Debrecenből (16.00, m1), este Református egység címmel egyórás összeállítás foglalkozik a nap legfontosabb eseményeivel (19.30, m2). Az esti Híradó és a hétfő reggel jelentkező Kárpát Expressz szintén beszámol az ünnepségről (május 25., 5.23, m1, m2; ismétlés 11.05, m2). A pünkösdvasárnapi Református magazin fő témája szintén a jeles naphoz kötődik.

Felvidék Ma, Dr. Csermák Zoltán, MTV, jag