Európában bármilyen megosztottság csakis nélkülem jöhet létre” – hangsúlyozta a berlini Humboldt egyetemen tartott előadásában a német kancellár.
Az Angela Merkel által vezetett Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) Európa-politikájának fő elemeit vázoló beszédében – amelyet a Frankfurter Allgemeine Zeitung csütörtökön részletesen ismertetett – a politikus a toleranciát nevezte a legfontosabb európai értéknek.
Az előadásban keveredett a nemzeti és az európai retorika. Ami az előbbit illeti, Merkel egyebek között hangsúlyozta, hogy az EU nem nemzetek fölötti állam, s nem is lehet soha az. Utalt arra is, hogy a költségvetési, az adó- és a szociálpolitika alakításának a tagállamoknál kell maradnia. Közvetve bírálta az Európai Bizottságot, hangoztatva: nem helyesli, hogy újabb és újabb hatáskörök kerülnek a nemzeti kormányok kezéből európai illetékességi körbe.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az európai egyesülés a német állam alapvető érdeke, s hogy a szociális piacgazdaságot az egész EU-ban meg kell szilárdítani. Emlékeztetett arra, hogy emellett áll ki a lisszaboni szerződés is, amely leszögezi: csakis a versenyképes szociális piacgazdaság biztosíthatja a teljes foglalkoztatást és a szociális haladást.
A kancellár leszögezte, hogy Európában mindenfajta szakadás vagy megosztottság csakis nélküle jöhet létre. A maga részéről mindent meg kíván tenni ennek megakadályozásáért – tette hozzá, emlékeztetve egyebek között az iraki háborúval kapcsolatban 2003-ban kialakult európai megosztottságra. Az egységes fellépés példájaként említette ugyanakkor a tavalyi kaukázusi konfliktus rendezéséhez való európai uniós hozzájárulást.
Merkel megerősítette, hogy álláspontja szerint a 27 tagállam közötti együttműködés mélyítésének a jelenlegi helyzetben elsőbbséget kell élveznie a gyors bővítéssel szemben. A legfontosabb feladat most az unió cselekvőképességének helyreállítása – fogalmazott, hozzátéve: mindennek nem mond ellent az, hogy a nyugat-balkáni országok számára fenn kell tartani az uniós csatlakozás kilátásait
Törökországról ezúttal nem tett említést a kancellár. Pártja, a CDU azonban a közelmúltban hangsúlyozta, hogy ellenzi Ankara EU-felvételét, s ehelyett úgynevezett különleges partneri viszony kialakítását szorgalmazza Törökországgal.

Felvidék Ma, MTI, ddg