Bauer Edit, az MKP európai parlamenti képviselője írásbeli választ igénylő kérdést intézett az Európai Bizottsághoz a szlovákiai nyelvtörvény-tervezettel kapcsolatban. A bizottságnak még egy hét áll a rendelkezésére, hogy a kérdést megválaszolja.
Bauer Edit beadványa:

2009. április 16-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa (SzK NT) a kormánypártok képviselőinek szavazataival elfogadta azt a, Kormány által benyújtott törvénytervezetet, mely módosítja a 270/1995 számú államnyelvről szóló törvényt. Ellentétben a kormány képviselőinek kijelentéseivel, hogy a tervezet nem gátolja a kisebbségi nyelvek használatát, a valóságban szigorú megszorító intézkedéseket vezet be a kisebbségek nyelvhasználatába.

Néhány példa:
1. Azon intézmények felsorolása, ahol az államnyelv használata kötelező a hivatali kapcsolatban (3.§, 1. bekezdés) sokkal szélesebb, mint azt a 184/1999 számú, a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény előírja, ami többek között azt is jelenti, hogy néhány hivatalban, az egészségügyi és szociális biztosítókban a hivatalos ügyintézésben lehetetlen használni a kisebbség nyelvét azokon a területeken is, ahol a kisebbség részaránya több mint 20%.

2. A szociális és egészségügyi intézmények alkalmazottaival a személyes kommunikációban csak azokon a területeken használható a kisebbségi nyelv, ahol a kisebbség részaránya meghaladja a 20%-ot, különben csak akkor, ha a páciens, vagy kliens nem beszéli az államnyelvet (7.§, 4. bekezdés). Ez a javaslat mélyen a magánszférába gázol és abszurd.

3. A közszolgálati rádió adásán kívül a más nyelvű sugárzás csak abban az esetben lehetséges, ha a műsor közvetlenül a sugárzás után államnyelven is elhangzik azonos terjedelemben és tartalommal. Ez tulajdonképpen lehetetlenné tesz mindenfajta idegen nyelvű sugárzást (5.§, 1. bekezdés, b pont)

4. Az emléktábláknak államnyelven kell lenniük. Azonos, vagy kisebb betűmérettel más nyelven is tartalmazhatják a feliratot (5.§, 7. bekezdés), miközben a SzK Kulturális Minisztériumával kell jóváhagyatni. Ez az előírás retroaktív jellegű, bármiféle időhatár nélkül, miközben a feliratokat saját költségre kell elkészíteni.

5. A javaslat szigorú szankciókat vezet be 100-5000 euro terjedelemben. Ez alól nem részesülnek kivételben a hivatásukat végző fizikai személyek sem, mint például az orvosok, vagy ápolónők.

– Az Európai Bizottság a Szlovák Köztársaság és az SZK NT ezen lépését az EU Szerződés 6. cikkelyével összeegyeztethetőnek tartja?

– A Bizottság szerint ez a javaslat összhangban van a 2000/43/EC Irányelvvel?

– Mit szándékozik a Bizottság tenni a kulturális és nyelvi sokszínűség megőrzése érdekében az Európai Unió egyik tagállamában?

Felvidék Ma