A ma megjelenő Szabad Újság közéleti hetilapban és az Új Szó napilapban is megtalálható az MKP-Hírvivő legújabb száma, melyben a Magyar Koalíció Pártjának elnöke, Csáky Pál a pártban megnyilvánuló fejleményekről nyilatkozik.

Három képviselő – Bugár Béla, A. Nagy László és Gál Gábor – kilépett a képviselői klubból. Két járásban többen elhagyták a pártot is…
– Sajnos, mindannyiunkat meglepett kollégáink lépése, amelyet nagyon szerencsétlennek tartunk. Az elnökség tagjai és a képviselő kollégák is elmondták: nem volt ok egy ilyen lépés megtételére. Azok az érvek, amelyeket kollégáink nyilvánosan is megfogalmaztak, nem voltak olyan súlyúak, amelyek indokolnák akár a képviselői klubból, akár a pártból való kilépést. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az általuk felvetett kérdésekről nem kell tárgyalni. Ám ha valóban a párton belüli viszonyok javítása a céljuk, akkor nem látom az értelmét sem a képviselői klub, sem – más tagjaink esetében – a párt elhagyásának. A párton belüli viszonyokat az tudja megjavítani, aki a pártban marad.

Lassan indul az európai parlamenti választások kampánya. Nem okoz zavart egy ilyen lépés a választások előtt?
– Dehogynem. Az igazat megvallva, nem is értem, hogy kollégáink nem mérték fel, milyen károkat okozhatnak közösségünknek eme lépések időzítésével. Ha valóban úgy gondolták, hogy problémát érzékelnek a párton belül, azt megvitathattuk volna februárban, vagy várhattak volna, és megbeszélhettük volna június második felében is. Félő, hogy a mostani időzítés károkat okozhat közösségünknek, csökkentheti az erőnket Brüsszelben.

Pedig az elnökválasztás két fordulójában impozáns teljesítményt nyújtottak a magyar választók.
–Így van, az elnökválasztás alkalmával mutatott magyar kiállás példaértékű mindenki számára. Ilyen határozottságra van szükség az európai parlamenti választásokon is csakúgy, mint az őszi megyei választásokon. Meg kell mutatnunk ennek a nacionalista hatalomnak, hogy él bennünk az akaraterő, erősek akarunk lenni Európában és erősek a megyei önkormányzatokban is. Aki ez ellen lépne, az magyar közösségünkkel menne szembe – az pedig nemcsak hiba, de bűn is lenne.

Mit old meg a pártból való kilépés bárki számára?
– Semmit, az ilyen lépés csak gyöngít bennünket. Tudatosítanunk kell, hogy az MKP gyűjtőpárt, ahol mindenkinek helye van. Úgy mint eddig, minden jó szándékú és együttműködni akaró társunk munkájára számítunk. Ez nemcsak a párt, hanem magyar közösségünk számára fontos. Tudatosítsuk, hogy mindannyiunknak szolgálnunk kell – alázattal, tisztességgel. Ugyanakkor a játékszabályokat is be kell tartanunk. Ha a közéletben bármely kérdést illetően eltérő nézetek vannak, akkor a döntést demokratikusan, szavazással kell eldönteni. A szavazás eredményét pedig mindenkinek tiszteletben kell tartania. Így működik a demokrácia – s aki ezt nem fogadná el, az az anarchia felé vinné a dolgokat.

A sajtó azt írta, hogy három képviselőnk kilépését a közös klubból a nacionalista képviselők tapsolták meg.
– Sajnos, ez így igaz. Az SNS és a Smer képviselői tapsoltak viharosan a döntés bejelentésekor. Ez is mutatja, hogy ez a lépés a magyar érdekképviselet meggyöngítését jelentette. Én azonban úgy gondolom, hogy minden hibát lehet orvosolni. Ezért tárgyalunk a kollégáinkkal arról, hogy térjenek vissza a képviselői klubba. Helyre kell állítani a képviselői klub egységét, minden képviselőnk, minden elnökségi tagunk erre szólította fel három kollégánkat. Ne a nacionalistákat erősítsük, hanem a saját érdekképviseletünket.

Hosszabb ideje suttognak egy új párt létrehozataláról is.
– Mindannyian, akik megéltük az elődpártok időszakát, emlékszünk rá, mennyi energiát pocsékoltunk el feleslegesen az egymás elleni küzdelmekre. A pártegyesítés után az erőnk ugrásszerűen megnőtt. Aki ma netán egy újabb párt megalapításán gondolkodna, az a magyar politikai erő meggyöngítésén munkálkodna – ez pedig nem más lenne, mint merénylet a szlovákiai magyar közösség ellen. Most ugyanis gyökeresen más a helyzet, mint a kilencvenes évek első felében volt. Most egy másik párt létrehozatala az egységes MKP széttörését jelentené – ezt pedig joggal tartaná a szlovákiai magyar választó árulásnak. Ezt nem szabad megtenni. Nekem meggyőződésem, hogy az emberek túlnyomó többsége érti, hogy a Magyar Koalíció Pártja az egyetlen olyan párt Szlovákiában, amely a miénk. Ez az a politikai védernyő, amely véd bennünket. Ezt tehát nem gyöngíteni, hanem erősíteni kell. Senkinek nem szabad hazárdjátékot folytatnia közösségünkkel. Aki elhagyja közös hajónkat, az a magyarság érdekei ellen cselekszik. Én biztos vagyok benne, hogy felelős ember ilyet nem tesz. Az MKP-n belül mindenkinek van tere az önmegvalósításra – természetesen a párt alapszabálya és a demokratikus játékszabályok betartása mellett. Szembefordulni saját közösségünkkel megbocsáthatatlan bűn lenne. Felelősségteljes ember ilyet nem tehet. (-mk-)

Felvidék Ma