2009. május 24-én Nagycsalomján került sor a helyi római katolikus plébánia, a Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Társulás szervezésében a Jó Pásztor Imakilenced 2. állomására. Az Imakilenced keretében mindig egy hitvalló lelkipásztor vagy főpásztor életét mutatják be és magyar papi, szerzetesi és főpásztori hivatásokért imádkoznak. A nagycsalomjai imatalálkozóra környező egyházközségekből érkeztek zarándokok, valamint a szalkai egyházközségből egy autóbusznyi hívő is részt vett a rendezvényen. Az Imakilenced első programpontja szentségimádás volt, amelyet Kürtösi Lehel  márianosztrai pálos atya végzett.

Ezután Író Sándor Császár, a község felvidéki születésű plébánosa lépett a szónoki emelvényre, hogy megtartsa előadását vértanú elődjéről, a Tanácsköztársaság vörös terroristái által kivégzett Wohlmuth Ferenc császári plébánosról. Az előadó kiemelte a hitvalló lelkiatya bátor helytállását az istentelen kommunista gonosztevők rémuralma idején. Bemutatta a Wohlmuth Ferenc életéről kiadott könyvet s egyben meghívta a jelenlevőket vértanú pap tiszteletére tartandó megemlékezésre, amelyre június 5-én kerül sor Császár községbe.

Az előadást követően került sor az ünnepi szentmisére, amelyet Szalai Gábor tatai plébános mutatott be 17 oltártestvérével együtt. Gábor atya ünnepi szentbeszédében a hűség erényének fontosságára mutatott rá, állhatatosságra és hitükben való kitartásra buzdítva a jelenlevőket.

A szentmise végén Hutár Márk nagycsalomjai plébános megköszönte a megjelent lelkiatyáknak és zarándokoknak a közös imában való részvételt, majd Molnár Péter ludányhalászi esperes-plébános meghívta a híveket és papokat az Imakilenced következő állomására a Nógrád megyei Ludányhalásziba, amelyre június 27-én kerül sor a Váci Egyházmegyei Találkozó keretében.

Felvidék Ma, Pázmaneum
Fotók: Kováč László