Ósvacsákány / Čakanovce 

 

Hont, Nógrád, Gömör és Torna

Ósvacsákány / Čakanovce  a Kassai-medcencében fekvő község. Az első írásbeli adatot 1276-ból találjuk róla. A szinyéri (Svinice) uradalomhoz tartozott, később a Perényieké, majd a tőketerebesi (Trebišov) uradalomé volt. Kora gótikus evangélikus temploma a XIV. század elején épült, a XVIII. században, és 1956-ban újították fel. Klasszicista kúriája a XIX. század elejéről való. A községben született Dessewffy Arisztid honvédtábornok (1802–1849), az Aradon 1849. október 6-án kivégzett tábornokok egyike.